Ergonomie en fysieke belasting

Ergonomie is de wetenschap die zich richt op het afstemmen van hulpmiddelen en omstandigheden op de eigenschappen van de mens. Wanneer organisaties hier voldoende aandacht aan besteden kunnen hun werknemers optimaal functioneren. Denk hierbij niet alleen aan de aanschaf van een goede bureaustoel, maar ook aan ploegendienstindelingen, gebruik van juiste werkhoudingen en afstemmen van machineopstellingen en/of hulpmiddelen voor zo optimaal mogelijk gebruik.

Lees meer over Ergonomie op de werkplek in onze factsheet.
Lees meer over werkplekinstellingen in deze flyer

Werkplekonderzoek

Voor een gezonde en veilige werkplek is het van belang dat er in de organisatie kennis is over ergonomie en dat werknemers van de juiste instructies en middelen worden voorzien om hun werkplek zo optimaal mogelijk in te richten en te kunnen gebruiken. Met een werkplekonderzoek wordt de huidige situatie in kaart gebracht waarna, als er verbetering mogelijk is, acties worden geformuleerd om de werkplek te optimaliseren. Er zijn natuurlijk ontelbaar veel verschillende werkplekken, maar door vanuit de ogen van de medewerker naar zijn of haar werkplek te kijken zullen de juiste mogelijkheden duidelijk worden en wordt er een goed onderbouwd advies uitgebracht.

Ook bij het ontwerpen van een nieuwe werkplek geven wij graag ergonomisch advies. Hiermee kunnen veel klachten voorkomen worden en kan er direct efficiënt en gezond gewerkt worden.

Fysieke belasting

Verrichten uw medewerkers zwaar werk óf zitten ze juist langdurig stil achter een beeldscherm? In beide gevallen is er sprake van fysieke belasting. Wanneer de belasting van het werk groter is dan de belastbaarheid van de medewerker, dan is er een grote kans dat er op termijn klachten ontstaan, zoals pijnlijke schouders, stijve nek of slijtage van knieën.

De inrichting van de werkplek en het gebruiken van hulpmiddelen kunnen de belasting aanzienlijk omlaag brengen. Daarnaast is het gebruiken van de juiste technieken voor het uitvoeren van taken als bijvoorbeeld tillen, duwen en trekken en hand-arm taken belangrijk om lichamelijke overbelasting te voorkomen. Medewerkers voorlichten over deze technieken is dan ook belangrijk. Hoeveel mag je eigenlijk tillen? Hoe gebruik je je lichaam het beste? Allemaal vragen die van belang zijn om gezond en veilig aan het werk te zijn.

Een ergonomie onderzoek naar de fysieke belasting van uw werknemers brengt in kaart waar de risico’s liggen en welke maatregelen genomen kunnen worden om uw werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Preventie van overbelasting is hierbij de hoofdzaak.

Ook trainingen/workshops op het gebied van werkhoudingen/til-technieken worden regelmatig ingezet om medewerkers bewust te maken. Hoe wordt ik dagelijks belast en hoe zorg ik dat ik de gevraagde belasting aan kan? Hoe gebruik ik mijn lichaam het best? Deze vragen worden beantwoord in een training van onze ergonoom.

Ergo coaching

Het effect van de aandacht voor ergonomie valt of staat ook met de motivatie van werknemers om deze instructies op te volgen. Om de instructies levend te houden wordt er gewerkt met Ergo Coaches, de preventiemedewerkers op het gebied van ergonomie. Deze kunnen intern of extern worden opgeleid, waarbij ze kennis opdoen over fysiek functioneren, maar ook over het coachen van hun collega’s.

BMD Advies geeft twee keer per jaar een cursus Ergo Coaching, deze is ook zeer geschikt om bij uw organisatie intern te organiseren, vooral wanneer er meerdere medewerkers worden opgeleid. BMD Advies Noord ontwikkelt graag een incompany training voor uw bedrijf die volledig is afgestemd op de praktijksituatie. Kijk voor meer informatie over Ergo Coaching op onze cursuspagina.

Meer weten over ergonomie, werkplekonderzoek, of wilt u ook ergo coaches opleiden binnen uw bedrijf? Neem dan contact op met BMD Advies Noord.