REACH-verordening en CLP

REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Concreet houdt REACH in dat een bedrijf van alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten, de risico’s moet kennen en maatregelen moet benoemen met als doel het veilig gebruik van chemische stoffen te benaderen.

Op de website van het RIVM: Chemische stoffen goed geregeld! kunnen bedrijven zelf checken wat de verplichtingen en actiepunten zijn wat betreft REACH en CLP bij het gebruik van chemische stoffen. CLP (Classification, Labelling and Packaging) is de Europese verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, welke gebaseerd is op het Globally Harmonised Sytem (GHS).

 

 

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden wat uw verplichtingen zijn als importeur, fabrikant of downstream-user? Wij helpen u graag.