Energie: producten

Omdat energiekosten een significant onderdeel zijn van de totale bedrijfskosten, biedt BMD Energie u een totaalpakket van kostenbeheersopties aan. Dat loopt van maatregelen waarvoor u geen enkele investering hoeft te doen, zoals factuurcontrole of inkoop energie, tot het treffen van besparingsmaatregelen en het zelf opwekken van duurzame energie. Alles gericht op een optimaal rendement met oog voor mens en milieu.

 

Quick scan Energie kosten
Energiefacturen zijn onoverzichtelijk. Er staan vaak allerlei posten op waarvan onduidelijk is waar ze voor dienen. Daarmee is het ook onduidelijk of kosten wel terecht berekend worden! Met de Quick scan energiekosten controleren de energiespecialisten of de facturen juist zijn opgesteld, maar worden ook andere mogelijkheden bekeken om de energiekosten terug te dringen. Dat gebeurt op basis van no-cure-no-pay. U betaalt alleen als BMD een kostenbesparing kan realiseren.

Informatie: Quickscan Energiekosten & Het BMD kansenonderzoek

Energie-audit volgens de Energy Efficiency Directive (EED)
De energie-audit is een systematische vierjaarlijkse procedure met als doel toereikende informatie te verzamelen omtrent het actuele energieverbruiksprofiel van een onderneming, om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te kwantificeren en om verslag uit te brengen van de resultaten ervan. De energie-audit is verplicht voor ondernemingen met meer dan 250 FTE of ondernemingen met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

De CO2-prestatieladder
De prestatieladder is een instrument om bedrijven te helpen met energiebesparing, daarnaast gaat de prestatieladder nog een stapje verder en wordt er ook gekeken naar efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De prestatieladder is uiteindelijk gericht op het terugbrengen van de milieu impact van het bedrijf in plaats van alleen het besparen van energie. De CO2-prestatieladder wordt met name gevraagd bij projecten en aanbestedingen. Een onderdeel van de CO2-prestatieladder is de CO2-footprint.

De CO2-footprint
De CO2-footprint is een maatstaaf voor bedrijven. Het bedrijf maakt hier mee inzichtelijk hoeveel CO2 het uitstoot. Er wordt per bedrijfsaspect gekeken waar de uitstoot zit. Zo kan er effectief gereduceerd worden op de plaatsen waar het er het meest toe doet. De CO2-footprint kent een eenvoudig begin waarin de direct gebruikte energie kan worden omgerekend naar CO2 uitstoot. Echter is dit uit te breiden naar alle resources die het bedrijf bezit en gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan water, afval, CO2 – uitstoot van de grondstoffen die in het bedrijf worden gebruikt.

Training Energie Coördinator
De energiecoördinator draagt zorg voor de energie gerelateerde vraagstukken binnen de bedrijfsvoering. Ook geeft deze invulling aan de door het bevoegd gezag gestelde eisen. Daarnaast is hij/zij degene die de collega’s en organisatie adviseert over verbeteringen. Voor de training Energiecoördinator zijn doelgericht leren en praktijkgericht oefenen belangrijke sleutelwoorden. Hiermee kan de (toekomstige) energiecoördinator direct aan de slag. De training duurt 1 dag waarbij we starten om 9.00 uur en om 16.00 uur afsluiten met een drankje. Deze training wordt zowel in Deventer (BMD Advies Oost) als in Leek (BMD Advies Noord) georganiseerd.
Klik hier voor meer informatie

Voor meer informatie en mogelijkheden,  neem contact met ons op via 0594-280130.