Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is het in staat zijn om gezond, productief en met plezier huidig en toekomstig werk te kunnen en willen uitvoeren. Om als werkgever hieraan bij te dragen zijn er enorm veel mogelijkheden. Om uit deze mogelijkheden de juiste maatregelen te vinden die geschikt zijn voor de werknemers in uw bedrijf is inzicht in de huidige situatie nodig. 

Vanuit de Arbowet worden de eisen van een goed arbobeleid wel in de basis omschreven, maar hoe je een gezonde en veilige werkplek creëert is natuurlijk maatwerk. Mede vanuit onze expertise op het gebied van Arbo en veiligheid kunnen wij een vertaalslag maken naar de werknemer. Wat heeft hij of zij nodig om zijn werk gezond, productief en met plezier vol te blijven houden.

De NPR 6070 is een richtlijn om te sturen op duurzame inzetbaarheid. De scan geeft inzicht in de huidige situatie, waarna een plan gemaakt kan worden met de passende maatregelen en faciliteiten. Werkgevers kunnen een heleboel faciliteren, maar ook de werknemers zelf moeten investeren om hun werkvermogen hoog te houden en mee te laten groeien met het bedrijf. Om tot een goed duurzaam inzetbaarheidsbeleid te komen is een cultuur nodig die dit stimuleert en de werknemers motiveert. Niet alleen een plan maken, maar er actief mee bezig zijn zorgt er voor dat er successen worden behaald, ook al zijn deze soms pas na jaren zichtbaar. BMD advies Noord helpt u graag om inzicht te krijgen welke mogelijkheden er binnen uw bedrijf en medewerkers zijn en helpt u met een plan van aanpak waarin passende maatregelen worden aangeleverd.

Meer informatie over de scan en de mogelijkheden daarna? Neem dan contact op met onze adviseurs via 0594-280130 of mail naar info@bmdadviesnoord.nl

 

In onze Whitepaper Duurzame Inzetbaarheid kunt u nog meer informatie vinden over dit onderwerp.