Op 29 september – ontbijtsessie Aerius vergunningaanvragen milieu

Stikstofemissie en depositie zijn al enige tijd vast onderdeel van omgevingsvergunningen milieu. In deze ontbijtsessie wordt toegelicht waarom bij een omgevingsvergunning vaak om een AERIUS berekening wordt gevraagd.

Week van de RI&E

Workshop Blootstelling aan Gevaarlijke Stoffen

In deze workshop laten wij u om te beginnen zien hoe u een register gevaarlijke stoffen kunt opzetten en waar bekende grenswaarden te vinden zijn.