Op 29 september – ontbijtsessie Aerius vergunningaanvragen milieu

Stikstofemissie en depositie zijn al enige tijd vast onderdeel van omgevingsvergunningen milieu. Echter zijn er nu ook steeds meer vergunningaanvragen waarbij stikstof een belangrijk onderdeel wordt. Een stikstofdepositieberekening door middel van het rekenprogramma AERIUS is dan een vereiste om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen. In deze ontbijtsessie wordt verder toegelicht waarom er bij een omgevingsvergunning vaak om een AERIUS berekening wordt gevraagd.

Week van de RI&E

Workshop Blootstelling aan Gevaarlijke Stoffen

In deze workshop laten wij u om te beginnen zien hoe u een register gevaarlijke stoffen kunt opzetten en waar bekende grenswaarden te vinden zijn.

Vooruitzichten

Aan de slag met Sufficio 2 Milieu, Arbo, RI&E en MAR

gebruikerssessie Sufficio