Referenties

De samenwerking vanuit Etex wordt ervaren als prettig. BMD is bereikbaar en beschikbaar met een toenemende aanbod in mogelijke aspecten waarin BMD kan helpen.

juli 2019

Referentie Ergonomie onderzoek in het kader van duurzaam inzetbaarheid: lees meer


De samenwerking wordt als goed en adequaat ervaren. Er zijn diverse complexe projecten uitgevoerd door BMD, de wisselwerking tussen Suiker Unie en BMD hierbij is positief ervaren.

Juni 2017

 


De samenwerking vanuit AkzoNobel wordt ervaren als persoonlijk, laagdrempelig, maar tegelijkertijd professioneel. Er wordt altijd snel ingespeeld op vragen die binnen Akzo spelen. Akzo beschouwt BMD Advies dan ook meer als een partner dan als een consultant.

September 2016


Autonational ontwikkelt en produceert specialistische machines en geïntegreerde productiesystemen. Zowel op kwaliteits- als op Arbo-gebied maakt Autonational met tevredenheid gebruik van de kennis en expertise van BMD Noord. Wat ons betreft een constructieve samenwerking.

Juni 2016

 


Venko ervaart de samenwerking met BMD Advies als een goede samenwerking die zeer plezierig verloopt. De vragen, die zij stelt, worden adequaat opgepakt en gemaakte afspraken worden netjes nagekomen. Venko vindt dat BMD een hoge mate van deskundigheid op diverse expertises bezit.

Januari 2015


De samenwerking met BMD wordt vanuit Revamo als prettig ervaren. Dhr. Vedder geeft aan dat de contacten goed verlopen, verder vindt hij dat er kennis van zaken aanwezig is. Hij is ook positief over de korte lijnen die er zijn. Op de vraag of hij nog aanbevelingen of suggesties voor BMD Advies heeft, antwoordt hij dat hij deze op dit moment niet heeft.

Augustus 2014