Bouwbesluit

In het bouwbesluit zijn onder andere eisen opgenomen ten aanzien van het brandveilig gebruik van gebouwen. Het gaat dan niet alleen om voorschriften betreffende brandwerende maatregelen maar ook om regels over het veilig kunnen vluchten.

Wat kan BMD Advies voor u betekenen?

De BMD-adviseur gaat na welke voorschriften op uw bedrijf van toepassing zijn en zo ja, of de getroffen maatregelen afdoende zijn. Daarna stellen wij een plan van aanpak op, waarmee uw bedrijf direct aan de slag kan.

Ook stelt onze adviseur vast of een zogenaamde melding naar het bevoegd gezag noodzakelijk is, of dat uw bedrijf zelfs een omgevingsvergunning moet aanvragen betreffende het brandveilig gebruik van gebouwen. Dit is onder andere het geval bij zorginstellingen, gebouwen met nachtverblijf en gebouwen waar meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig zijn.

Voorschriften Bouwbesluit

Het bouwbesluit bevat ook voorschriften met betrekking tot veiligheid algemeen, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Uw BMD-adviseur ondersteunt u bij het in beeld brengen van de voorschriften uit het Bouwbesluit die op uw bedrijf van toepassing zijn. Voor de beoordeling of uw bedrijf daadwerkelijk aan deze bouwvoorschriften voldoet, werken wij samen met adviesbureaus die hierin gespecialiseerd zijn.

Meer informatie of vragen over het Bouwbesluit? Wij helpen u graag.