Milieu & Omgeving

Terwijl u druk bezig bent met het reilen en zeilen van uw bedrijf, wordt er ook van u verwacht de milieu- en veiligheidswetten te kennen en na te leven. Het voldoen aan deze verplichtingen kan tijdrovend en ingewikkeld zijn. BMD Advies Noord heeft de expertise om u hierover te informeren, adviseren en ondersteunen. Wij weten wat er speelt, en nog belangrijker, wat er gaat spelen.

Opvolging van ruimtelijke ontwikkelingen
Het bijhouden van ruimtelijke ontwikkelingen in uw buurt is een tijdrovend en nauwkeurig proces waarbij gemakkelijk dingen verkeerd ingeschat kunnen worden. BMD Advies heeft hiervoor een innovatieve oplossing: LocisSpotter. Wijzigingen in de omgeving van uw bedrijf kunnen een grote impact hebben op uw bedrijfsvoering. Zo kan woningbouw de uitbreiding van uw bedrijf onmogelijk maken. Ook de vestiging van een inrichting met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen kan van invloed zijn op uw eigen mogelijkheden.

Advies op maat
Omdat wij vele jaren ervaring hebben met vergunningen kunnen wij  bemiddelen tussen u en de overheid. Op deze manier bespaart u veel tijd en energie. We denken graag met u mee, ook over toekomstige situaties. Zo kunnen uitbreidingen of wijzigingen in het productieproces tot gevolg hebben dat u een nieuwe vergunning nodig heeft of juist niet meer vergunningplichtig bent. Door bekend te zijn met uw organisatie en uw omgeving kunnen wij advies op maat leveren. Als deelnemer van BMD Advies Noord bent u altijd op de hoogte en verzekerd van deskundig advies.

Wij hebben expertise in onder andere:

  • Bestemmingsplannen
  • Juridische ondersteuning
  • Milieudoorlichting van uw bedrijf
  • Duurzaamheid en energie
  • Emissiebeperking van CO2 en NOx
  • Bodembescherming en vloeistofdichtheid