Veiligheidsbewustzijn

Bij veiligheidsbewustzijn gaat het om vragen als: wat zijn de risico’s die aan mijn werk verbonden zijn, hoe kunnen die risico’s verminderd worden en welke veiligheidsmaatregelen zijn van belang? Een klein moment van onachtzaamheid kan enorme gevolgen hebben. Werknemers nemen risico’s soms bewust, maar veel vaker onbewust. In 80% van de arbeidsongevallen is menselijk handelen de oorzaak.

Voor het vergroten van het veiligheidsbewustzijn is het belangrijk dat medewerkers en managers het gesprek met elkaar aan durven en willen gaan. Dat kan in een serie bijeenkomsten onder leiding van een deskundige BMD-adviseur. Hierin wordt duidelijk dat veilig werken gaat om verantwoordelijkheid, het inzicht in het eigen handelen, maar ook in het handelen van een ander, het elkaar durven attenderen op onveilig gedrag en het bij het management durven aangeven van onveilige situaties. Met awareness trainingen worden medewerkers voorgelicht over de risico’s in het bedrijf en getraind om aandacht te hebben voor een veilige werkplek. Voor het veranderen van het veiligheidsbewustzijn in een organisatie biedt BMD Advies maatwerktrajecten aan.