Brzo: ongevallen voorkomen

Bedrijven die vallen onder het Besluit risicobedrijven zware ongevallen (Brzo) moeten maatregelen nemen om ongevallen te voorkomen en eventuele effecten te beheersen.

Brzo-bedrijven zijn verplicht om een preventiebeleid zware ongevallen (pbzo) op te stellen en over een veiligheidsbeheerssysteem (vbs) te beschikken. Hierin staan de procedures omschreven ter voorkoming van zware ongevallen en, als er  onverhoopt toch iets gebeurt, de beheersing van de effecten daarvan. In het Brzo 2015 is ageing een nieuw aandachtspunt. Ageing van installaties treedt op wanneer het materiaal verslechtert of beschadigt door gebruik of leeftijd, waardoor de kans op falen toeneemt.

Binnen het Brzo gelden verschillende niveaus. Komt uw bedrijf met de soort of hoeveelheid gevaarlijke stoffen boven de hoge drempelwaarde, dan is ook een veiligheidsrapport (VR) nodig. Hierin staat beschreven welke technische voorzieningen en organisatorische maatregelen zijn genomen om de risico’s te beheersen.

Onze adviseur begeleidt uw organisatie bij het opstellen en implementeren van een veiligheidsbeleid. Wanneer het Brzo op uw bedrijf van toepassing is, bepalen wij samen met u de beste strategie voor het opzetten of aanpassen van een goed werkend preventiebeleid en veiligheidsbeheerssysteem. Wanneer uw organisatie beschikt over bijvoorbeeld een ISO 9001- of ISO 14001-managementsysteem, is het mogelijk het veiligheidsbeleid hierin op te nemen. Uiteraard stelt onze adviseur ook het veiligheidsrapport graag voor u op en ondersteunt u bij de actualisatie hiervan.

Als het gaat om trajecten voor verandering van de veiligheidscultuur of vergroten van veiligheidsbewustzijn, bent u bij BMD Advies aan het juiste adres.