PGS – Opslag gevaarlijke stoffen

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Alle bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, verladen, opslaan of gebruiken, hebben te maken met de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen (PGS). De hierin omschreven voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden moeten de arbeidsveiligheid, omgevingsveiligheid en de brandveiligheid borgen. De publicatiereeks is onderverdeeld naar soort gevaarlijke stof en is dan ook zeer uitgebreid.

De meest bekende is PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Deze publicatie bevat regels voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De richtlijn heeft als doel een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. In de PGS-richtlijn wordt de huidige stand der techniek aangehouden voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en benodigde arbeidsmiddelen. Een belangrijke eis in PGS 15 is dat bedrijven met meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen in opslag, een vakbekwame medewerker in dienst moeten hebben. BMD Advies biedt hiervoor de training Vakbekwaamheid PGS 15.

Omdat de actuele stand der techniek leidend is, worden PGS-richtlijnen vaak aangepast. De benadering vanuit risico’s wordt daarbij steeds belangrijker, zie hiervoor de “PGS-richtlijnen Nieuwe Stijl”. In het Activiteitenbesluit of de omgevingsvergunning staat expliciet omschreven welke versie van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen op uw bedrijf van toepassing is. De PGS 15 en andere publicaties zijn te lezen via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl Let wel op dat vanuit de Arbowetgeving altijd voldaan dient te worden aan de meest actuele versie van een richtlijn op Arbo gerelateerde voorschriften.

BMD heeft naast de PGS 15 ook ervaring met onder andere:

  • PGS 6: BRZO
  • PGS 7: Meststoffen
  • PGS 19: Propaan
  • PGS 28: Brandstoffen (ondergrondse opslag)
  • PGS 29: Brandbare vloeistoffen
  • PGS 30: Branstoffen (bovengrondse opslag)
  • PGS 31: Opslag overige vloeistoffen

Laat regelmatig toetsen of uw bedrijf nog aan alle aspecten voldoet, zodat uw bedrijfsvoering veilig is en u bij een controle niet voor verrassingen komt te staan. Vraag ernaar bij uw BMD-adviseur.