Machineveiligheid

De Machinerichtlijn en de Richtlijn Arbeidsmiddelen stellen eisen aan technische aspecten en veilig gebruik: is de machine elektrisch veilig, is deze voorzien van een noodstop, is er afzuiging, maakt het apparaat niet te veel geluid, is de lichamelijke belasting bij gebruik niet te hoog, zijn de instructies duidelijk, kan er niets tussen komen? Allemaal aspecten van machineveiligheid.

Beide richtlijnen zijn er om de machineveiligheid te garanderen. Machines die vanaf 1995 op de Europese markt zijn gekomen, moeten hieraan voldoen. De machinebouwer of leverancier is hiervoor verantwoordelijk. Deze moet er ook voor zorgen dat de betreffende machine een CE-markering draagt. Wanneer u een machine later aanpast, of zelf een machine bouwt, ligt die verantwoordelijkheid bij u. Om machineveiligheid te regelen voor machines die vóór 1995 op de Europese markt zijn gekomen, is alleen de Richtlijn Arbeidsmiddelen van toepassing.

Onze adviseur toetst of de aanwezige machines voldoen aan de gestelde eisen volgens de Machinerichtlijn of Richtlijn Arbeidsmiddelen. Dat gaat dan met name om de technische aspecten, maar daarnaast kijkt de BMD-adviseur ook of er veilig gewerkt wordt met de machines en of de instructies helder zijn.

BMD Advies kan uw organisatie ook begeleiden in het CE-markeringstraject.