Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Als werkgever bent u verplicht om een Risico inventarisatie en evaluatie opstellen en actueel te houden. Behalve dat het een verplichting is kan het een bedrijf ook veel opleveren. Wanneer de RI&E goed wordt uitgevoerd krijgt u een beeld van hoe veilig en gezond uw organisatie is. Hiermee kunt u verder werken aan een passend arbobeleid.

Een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een waardevol instrument. Het geeft enorm veel inzicht in het gezond en veilig werken binnen uw bedrijf. BMD Advies brengt praktijk en kennis samen. Hierbij kijkt onze adviseur naar de werkzaamheden en de middelen, maar ook naar de veiligheidscultuur. Wat is de staat van de machines en arbeidsmiddelen? Zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt? Worden die ook daadwerkelijk en op de juiste manier gebruikt? Werken de medewerkers in een juiste houding? Onze advisering richt zich uiteraard op productielocaties, maar ook op bijvoorbeeld beeldschermwerk, werken met gevaarlijke stoffen of werken op hoogte.

De beste manier om aan alle wet- en regelgeving te voldoen, is het jaarlijks tegen het licht houden van de RI&E. Aan de hand van een rondgang controleren wij of alle van toepassing zijnde wetgeving op de juiste manier geïmplementeerd is. Bij wijzigingen in het bedrijf is het belangrijk om de RI&E te actualiseren en de nieuwe risico’s te beschrijven en evalueren.

De noodzakelijke maatregelen worden in een plan van aanpak opgenomen. Hiermee heeft u een duidelijk overzicht op de openstaande en afgeronde maatregelen en kunt u deze bij de juiste medewerker neerleggen. Daarnaast kunt u acties eenvoudig volgen en bewaken in de door BMD Advies ontwikkelde digitale tools. Zo houdt u de RI&E actueel en het Plan van Aanpak dynamisch.

Verdiepende RI&E’s

Naast de algemene VGW RI&E moeten bij een aantal risico’s verdiepende RI&E’s worden uitgevoerd, maar ook wanneer bedrijven preventief willen werken kunnen deze verdiepingen veel inzicht geven en kunnen hiermee de juiste maatregelen gekozen worden. Ook de risico’s waarbij een verdiepende RI&E’ verplicht gesteld is, zijn te vinden in onze factsheet. BMD voert ook deze verdiepende RI&E’s voor u uit.

Week van de RI&E

Elk jaar wordt er een week van de RI&E georganiseerd. In deze week wordt er extra aandacht besteed aan risico inventarisatie en evaluaties. BMD is supporter van deze week en organiseert bijeenkomsten en een telefonische hulplijn. Houd voor meer informatie onze nieuwspagina en social media kanalen in de gaten.

 

Meer informatie over de RI&E vindt u in de Factsheet RIE of bij Digitale Tools – Sufficio.