Energie en duurzaamheid

Klik hier voor informatie over onze energieproducten.

Het omgaan met energie en streven naar duurzaamheid wordt in de hedendaagse samenleving steeds belangrijker. De huidige samenleving leunt sterk op fossiele energie voor de primaire energiebron. Slechts 6% van de energie in Nederland is duurzaam opgewekt, de overige 94% is voornamelijk fossiel en zorgt voor een flinke CO2 uitstoot. De effecten hiervan zijn op verschillende vlakken merkbaar: denk aan de stijgende zeespiegel, het veranderende klimaat, maar ook de aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Enkele redenen dat er klimaatcongressen georganiseerd en klimaatverdragen ondertekend worden. De overheden moeten aansluiten bij deze doelen en proberen door middel van beleid een invulling te geven aan het bereiken van de geformuleerde doelen. Dit ziet men terug in de vorm van subsidies en uiteindelijk ook in energiebesparende en CO2 reducerende maatregelen die worden vastgelegd in de nationale wet- en regelgeving. Wat denkt u van de Klimaatwet? Deze wet bevat drie doelstellingen:

  1. Een wettelijk vastgelegde vermindering van de broeikasgasuitstoot tot een niveau dat 95 procent lager ligt in 2050 dan in 1990
  2. Streven naar een reductie van 49 procent van de broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzichte van 1990
  3. 100 procent CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050

Zoals uit bovenstaande gegevens wel blijkt, er is nog een lange weg te gaan. U krijgt te maken met extra regelgeving omtrent energiebesparing en CO2 reductie. Daarnaast biedt de overheid ook kansen in de vorm van subsidies om hier vroegtijdig op in te springen. Echter om te weten waar de besparingskansen liggen en hoe u uw bedrijf pragmatisch naar een fossielloze toekomst kan leiden is niet altijd even duidelijk. Hier kan BMD Advies u helpen. De adviseurs bij BMD Advies hebben naast de noodzakelijke kennis over wet- en regelgeving ook de broodnodige inhoudelijke kennis van productieprocessen en omstandigheden. De combinatie zorgt voor een praktische oplossing welke goed vertaalbaar is naar de Wet- en regelgeving omtrent energie. De besparingsmaatregelen variëren per bedrijf en gaan veel verder dan de standaard “LED” aanpak die veel bedrijven hanteren.Voor elke vraag vind BMD Advies een passende maatwerk oplossing.

Kijk hier onze informatievideo’s over Energie: mogelijkheden in vogelvlucht en Energie: de EED audit.