Compliance audit Arbo en Milieu

Inventariseren, implementeren, controleren

BMD Advies begeleidt uw bedrijf ook bij de praktische vertaling van wet- en regelgeving: welke maatregelen moet uw bedrijf treffen en zijn deze maatregelen ook daadwerkelijk getroffen? Met een interne compliance-audit toetst u of de wet- en regelgeving voldoende geïmplementeerd is binnen uw bedrijf.

Register wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving op gebied van milieu en arbo is aan zoveel veranderingen onderhevig, dat bijna geen enkel bedrijf aan een overzichtelijk register wet- en regelgeving ontkomt. Wanneer uw bedrijf over een gecertificeerd managementsysteem beschikt volgens de ISO 14001 voor milieu of OHSAS 18001/ISO 45001 voor arbo, is het zelfs verplicht om aan te kunnen tonen welke wet- en regelgeving voor u van toepassing is. Het systematisch bijhouden van voortdurend wijzigende wet- en regelgeving kost veel tijd en geld. Daarnaast vraagt het om een goede informatievoorziening en deskundige juridische kennis. BMD Advies ontwikkelde daarom Sufficio. Met Sufficio ontvangt u maandelijkse updates van de voor uw bedrijf van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Compliance-audit

Een jaarlijkse door uw BMD-adviseur uitgevoerde compliance-audit maakt deel uit van de Sufficio-aanpak. Hierbij toetsen wij of uw bedrijf aan de arbo- of milieuwetgeving voldoet. De acties die uit de compliance-audit voortvloeien, worden ook in dit online instrument opgenomen. Aan elke actie is een persoon te koppelen, zodat u de voortgang kunt bewaken. Door deze aanpak zult u niet meer onbedoeld een overtreding begaan. Bijkomend voordeel is dat u een gelijkwaardige gesprekspartner bent voor het bevoegd gezag. U weet immers als geen ander hoe uw bedrijf ervoor staat als het gaat om compliance aan wet- en regelgeving.

MilieuAspectenRegister

Om de milieurisico’s inzichtelijk te maken, te beheersen en waar mogelijk verbetermaatregelen te treffen, maakt u een MilieuAspectenRegister (MAR) aan. Door het grote aantal verplichtingen kan dit echter al snel een onoverzichtelijke brei aan informatie worden. Met Sufficio MAR beheerst u alle milieuaspecten op een overzichtelijke manier.

Meer over de Sufficio-aanpak vindt u bij onze digitale tools.