Interne audits

Interne audits zijn een essentieel onderdeel van het proces van continue verbetering. U toetst hiermee of het managementsysteem doeltreffend is.

Een interne auditor levert een belangrijke bijdrage aan het op een hoger niveau brengen van het managementsysteem en de bedrijfsvoering. De interne auditor signaleert samen met de auditee verbeterpunten en legt deze vast.

Uiteraard kan een van uw medewerkers optreden als auditor. BMD Advies verzorgt de training interne auditor om uw medewerkers de juiste handvatten te geven en op te leiden tot bekwame auditors.

Ontbreekt de tijd, of kiest u voor een frisse blik door een externe adviseur naar uw processen te laten kijken? Dan kunnen de ervaren BMD-adviseurs het werk uit handen nemen.