HLS: ISO-normen nieuwe stijl

Een managementsysteem is steeds minder het doel, maar meer een middel om de bedrijfsvoering te verbeteren, kwaliteit te verbeteren en de stakeholders centraal te stellen. Van certificaat gedreven naar resultaat gedreven, van focus op fouten naar focus op leren. Onze adviseurs zijn uiteraard thuis in de nieuwste normen, waarbij de High Level Structure (HLS) de kern vormt.

Deze ISO-normen nieuwe stijl zijn opgebouwd volgens een vaste indeling, met daarin de basiseisen waaraan alle managementsystemen minimaal moeten voldoen. Vanuit een basissysteem bouwt u verder met zogenaamde ‘plug-ins’. Daarmee worden de aspecten die voor uw bedrijf van belang zijn, zoals kwaliteit, milieu, veiligheid, arbo, maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook proces- of producteisen, op eenzelfde wijze geborgd.

High Level Structure

Binnen de HLS kreeg de contextanalyse een belangrijke plek en is er meer aandacht voor compliance management. Het management moet leiderschap maar vooral ook betrokkenheid – commitment tonen, herkenbaar door een duidelijk verband tussen het managementsysteem en de bedrijfsprocessen van de organisatie.

Bij managementsystemen nieuwe stijl wordt veel meer gedacht wordt vanuit risico’s en kansen. Wanneer u uw bedrijfsrisico’s goed in beeld hebt, kunt u ze borgen en reduceren. Bedrijfsrisico’s zijn dan ook belangrijk bij het inrichten van uw managementsysteem. U legt daarmee de focus op wat écht belangrijk is voor uw organisatie. Voorbeelden zijn de ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, en de ISO 50001, ISO 26000.

BMD Advies ondersteunt u graag bij de transitie naar of de start met deze nieuwe ISO-normen.