Arbo & Veiligheid

Als werkgever wilt u zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers en risico’s op het gebied van arbo en veiligheid zo veel mogelijk beheersen. Het vraagt kennis en tijd om de vaak ingewikkelde wet- en regelgeving bij te kunnen houden en de juiste maatregelen toe te passen.

Een werkgever krijgt veel verantwoordelijkheid op het gebied van arbo en veiligheid. Onze adviseurs ondersteunen en ontzorgen u graag. Samen met u bepalen we welke ontwikkelingen belangrijk zijn voor uw organisatie en denken we met u mee over toekomstige situaties en verbeteringen. Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie(RI&E), blootstellingsonderzoeken, het toetsen van machine- of explosieveiligheid, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen helpen wij u de risico’s in uw bedrijf te beheersen.

In 80% van de arbeidsongevallen is menselijk handelen de oorzaak. Dit betekent dat ook bedrijfscultuur en gedrag invloed hebben op de veiligheid in het bedrijf. Met onze veiligheidsbewustzijn trainingen en de trainingen ergo coaching en duurzame inzetbaarheid wordt ook aandacht besteed en gewerkt aan het gedrag en het toekomstige functioneren van uw medewerkers.

Naast veiligheid is aandacht voor gezondheid binnen het bedrijf ook belangrijk om medewerkers zo goed en lang mogelijk te kunnen inzetten. Maar wat kun je als werkgever of werknemer hier aan doen? Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de vitaliteit, aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting waaronder werkdruk, ergonomische werkplekken en het hebben van een leerplan en leercultuur. BMD Advies adviseert u graag bij het kiezen van de juiste maatregelen of projecten en ondersteunt bij de implementatie hiervan.

Meer weten?

Meer informatie vindt u bij de verschillende onderwerpen in het linkermenu. Ook kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen: Stel hier uw vraag