Emissiebeperking van CO2 en NOx

Koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) zijn milieuvervuilende stoffen die vrijkomen bij verbranding van onder andere fossiele brandstoffen. Uitstoot van deze vervuilende stoffen moet zoveel mogelijk beperkt worden. Het milieubeleid voor bedrijven is gericht op het beperken van deze uitstoot.

In de wetgeving is het milieubeleid uitgewerkt in onder andere de handel in emissierechten, waarvoor een monitoringsplan en emissievergunning noodzakelijk is, maar ook wetgeving rond stikstofdepositie.

Wilt u meer weten over wat BMD Advies voor u kan doen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.