Actualiteit veiligheidsinformatiebladen (VIB, SDS, MSDS) en REACH

Tijdens de cursussen die we geven over gevaarlijke stoffen, zoals die over de PGS-richtlijnen en ADR, wordt vaak de vraag gesteld over de “houdbaarheid” van een Veiligheidsinformatieblad (VIB) (ook wel Safety Data Sheet (SDS) of Material Safety Data Sheet (MSDS) genoemd).

Vanaf 1 januari 2023 dienen echter de veiligheidsinformatiebladen geactualiseerd te zijn op grond van verordening EU 2020/878. De verordening EU 2020/878 is een aanpassing van Bijlage II van de oorspronkelijke REACH-verordening (EU) nr. 1907/2006.

Houdbaarheid en actualiteit veiligheidsinformatiebladen

Formeel geldt er voor de houdbaarheid van een VIB geen wettelijke termijn, maar wordt ter indicatie 1 tot 2 jaar aangegeven. Geadviseerd wordt ook om bij de leverancier te bedingen dat bij elke nieuwe levering van gevaarlijke stoffen een actueel VIB wordt meegeleverd.

Sommige leveranciers bieden via internet een digitale toegang tot de actuele VIB-en maar daarmee is dan nog niet gegarandeerd dat uw bedrijf, en met name uw medewerkers die met de gevaarlijke stoffen werken, als gebruikers ook over de meest actuele versies op de werkvloer beschikken.

Naast het op deze manier zorgdragen voor actuele informatie over de gevaarlijke stoffen waarmee binnen uw bedrijf wordt gewerkt, bestaat er ook de situatie dat vanuit de wet- en regelgeving tot een (verplichte) actualisatie moet worden overgegaan. Die situatie doet zich momenteel voor.

Wijziging Bijlage II van de REACH-verordening (EU) nr. 1907/2006

Met het inwerking treden van verordening EU 2020/878 gelden er nieuwe eisen voor de veiligheidsinformatiebladen. Deze wijziging is uiteraard primair relevant voor de opstellers van de veiligheidsinformatiebladen, maar zeker ook voor de gebruikers van de gevaarlijke stoffen.