Activiteitsverslag CO2­emissiehandel uiterlijk 14 juni indienen

Bedrijven die gratis emissierechten hebben aangevraagd voor de EU ETS-periode 2021-2025 moeten uiterlijk maandag 14 juni 24.00 uur een geverifieerd activiteitsverslag indienen bij de NEa. Dit is een jaarlijkse, wettelijke verplichting. Op basis van het activiteitsverslag wordt vastgesteld of de toewijzing van CO2-emissierechten moet worden aangepast.

Ondersteuning bij invullen en indienen

Op 8 april heeft de NEa een Webinar georganiseerd over het invullen van het activiteitsverslag. Dit webinar is terug te kijken via de website van de Nea. De presentatie is ook beschikbaar in pdf-formaat, inclusief linkjes naar korte instructievideo’s die kunnen helpen bij het invullen van het Excel-bestand. Het activiteitsverslag moet worden ingediend via het NEa-loket.

Alle informatie is terug te vinden op de website van de NEa. Hier staat ook een lijstje met veelgestelde vragen en antwoorden.

Let op:

Als het geverifieerd activiteitsverslag niet op tijd is ingediend, kan de NEa besluiten de verlening van gratis rechten op te schorten. Dit geldt ook als bedrijven zelf hebben geconstateerd dat de toewijzing niet gewijzigd zal worden.