Registratie of vergunning voor het werken met stralingsbronnen

Stralingsbronnen worden in verschillende sectoren gebruikt voor onder andere behandelingen, metingen of onderzoek. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen voor het maken van röntgenfoto’s en CT-scans of verschillende vormen van radiotherapie. Ook in de industrie worden stralingsbronnen gebruikt voor bijvoorbeeld onderzoek naar niet-zichtbare beschadigingen of diktemetingen. Voor ondernemers die werken met stralingsbronnen geldt een vrijstelling of hebben zij een registratie of vergunning nodig van de ANVS (zie het Stappenplan controlestelsel). Daarvoor dient dan een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag gedaan te worden. Voor bestaande situaties dient (als laatste kans) een eerder gedane melding uiterlijk vóór 15 april 2021 te worden omgezet naar een registratie of vergunning.

De vereisten in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) bieden de basis voor het verantwoord en veilig werken met stralingsbronnen in Nederland. Voordat het Bbs van kracht werd in 2018, volstond vaak een melding bij de ANVS. Veel ondernemers hebben deze melding tijdig omgezet naar een registratie of vergunning. De ondernemers die dit niet gedaan hebben en nog steeds stralingsbronnen hebben en ermee werken zijn intussen in overtreding. Zij krijgen een laatste kans om deze overtreding nu te beëindigen.

Veranderde regelgeving

Met de invoering van het Bbs is er voor ondernemers veel veranderd. Voorheen was voor het werken met bijvoorbeeld röntgenapparatuur, en sommige ingekapselde bronnen en radioactieve stoffen met natuurlijke radionucliden, vaak slechts een melding bij de ANVS nodig. Deze meldingsplicht is vervangen door een registratie- of vergunningplicht en daarvoor moet een aanvraag worden ingediend bij de ANVS. Om de aanvraag voor registratie of vergunning te regelen, werd een overgangstermijn van twee jaar afgesproken. Deze is intussen verstreken !!!

Overtreding ongedaan maken

Veel ondernemers hebben hun registratie of vergunning op tijd, binnen de overgangstermijn, geregeld. Ondernemers die dit nog niet gedaan hebben en de stralingsbronnen nog steeds voorhanden en in gebruik hebben, zijn in overtreding. Soms is de aanvraag nog niet gedaan, omdat bijvoorbeeld ten onrechte gedacht wordt dat de oude melding bij de ANVS nog geldig is. Deze ondernemers krijgen daarom nu een laatste kans om de registratie of vergunning alsnog aan te vragen. De ANVS zal niet handhavend optreden ten aanzien van deze overtreding, als een ondernemer vóór 15 april 2021 zijn aanvraag voor registratie of vergunning alsnog doet.

Overigens indien een ondernemer nieuwe plannen heeft om met stralingsbronnen te gaan werken, dan is deze termijn overigens niet van toepassing en moet vóórdat met een stralingsbron wordt gewerkt eerst een vergunning of registratie geregeld worden.