Workshop ISO managementsystemen

Voorlichting ISO managementsystemen

Afgelopen jaren zijn de ISO normen voor kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015, milieumanagement ISO 14001:2015 en de ISO norm voor het managementsysteem voor gezond en veilig werken ISO 45001:2018 en Energiemanagement ISO 50001:2018 geharmoniseerd en zijn ze gebaseerd op de HLS (High Lever Structure). Het opzetten van ISO managementsystemen wordt vaak als ingewikkeld, complex en als veel ballast ervaren. Hoewel het hebben van een ISO managementsysteem uw organisatie kan helpen haar performance te verbeteren. Naast de HLS is in vele gevallen ook de verplichtingen tot het hebben van procedures gewijzigd. Daarnaast is in de organisatie vaak al meer informatie voorhanden die geschikt is voor het opstellen van een ISO managementsysteem.

Inhoud Training

Deze training nemen we u mee in de ontwikkeling van de normen en de HLS. wat betekent dit, wat houdt dat de HLS in, wat kan ik met de HLS, waarom is de HLS belangrijk. Waar zitten de onderlinge verschillen en overeenkomsten tussen de normen. Vervolgens gaan we op een praktische manier aan de hand van voorbeelden de onderdelen van de HLS opzetten. Door het op een gestructureerde manier opzetten van de HLS ontstaat een basis die vervolgens voor elke ISO norm kan worden toegepast. Er hoeven dan alleen de norm specifieke zaken aan toegevoegd te worden. Op deze manier ontstaat een overzichtelijk, beheersbaar en toepasbaar managementsysteem dat uw organisatie in staat stelt zich verder te ontwikkelen.

Naast bovengenoemde onderdelen zullen we de afzonderlijke norm-elementen alsmede de PDCA-cyclus toelichten. Daarnaast zullen enkele termen en begrippen worden toegelicht en zal aandacht worden besteed aan de relatie met andere onderdelen als RI&E, VCA.. Tot slot zal het traject om te komen tot certificatie worden toegelicht en welke stappen hierin zullen worden gezet.

De training is niet bedoeld om u tools te geven voor het uitvoeren van interne audit, maar is meer gericht op het inzichtelijk maken van de ISO structuur en hoe hier op een praktische manier invulling aan kan worden gegeven.

Duur en locatie:

De cursus duurt 1 dag en start om 10:00 uur op locatie  van BMD Advies Noord te Leek en zal om 16:00 uur worden afgesloten met een drankje.

Doelgroep:

De cursus is bestemd voor kwaliteits-, milieu-, arbo coördinatoren, maar ook managers en leidinggevende die verantwoordelijk zijn voor kwaliteit, arbo en milieu

Investering

De kosten voor deelname aan de cursus HLS bedragen € 435,00 p.p. excl. BTW.

Deelnemers van de stichting BMD Noord betalen € 375,00 p.p. excl. BTW.

(inclusief trainingsmateriaal, certificaat van deelname, koffie/thee, frisdranken en lunch.)

Klik hier voor inschrijven