Op 29 september geven wij een ontbijtsessie ‘Aerius vergunningaanvragen milieu’

Stikstofemissie en depositie zijn al enige tijd vast onderdeel van omgevingsvergunningen milieu. Echter zijn er nu ook steeds meer vergunningaanvragen waarbij stikstof een belangrijk onderdeel wordt. Een stikstofdepositieberekening door middel van het rekenprogramma AERIUS is dan een vereiste om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen. In deze ontbijtsessie wordt verder toegelicht waarom er bij een omgevingsvergunning vaak om een AERIUS berekening wordt gevraagd.

Programma

In het cursusprogramma wordt de achtergrond gegeven voor de noodzaak van het maken van AERIUS berekeningen bij vergunningaanvragen milieu. Hierbij zal een toelichting worden gegeven op:

  • Wet natuurbescherming;
  • Europese richtlijnen; / Natura 2000
  • De nieuwe provinciale beleidsregels.
  • Wat dit in de praktijk betekent

Tijdens de ontbijtsessie zullen wij de achterliggende wet- en regelgeving van de stikstofproblematiek toelichten. Hierbij wordt uitgelegd waarom een AERIUS berekening wordt gebruikt voor het bepalen van het rechtspositie van bedrijven met betrekking tot stikstofdepositie. Er wordt ook ingegaan op de verschillende betrokken partijen en hun rol in het vergunningstraject. In dit onderdeel zullen wij ook de interne werkafspraken bespreken die gemaakt zijn tussen de Provincie Groningen en de Omgevingsdienst. Ten slotte zullen wij een vertaalslag maken naar de praktijk aan de hand van voorbeelden. Het is daarom ook mogelijk om een eigen casus mee te nemen om gerichte vragen te stellen en hier antwoord op te krijgen. Aan het einde van de bijeenkomsten zal tijd zijn voor algemene vragen en discussie. Hierna volgt een afronding en afsluiting.

Locatie en tijd

De ontbijtsessie start om 09.00 uur en eindigt ongeveer om 13.00 uur.

De locatie van deze ontbijtsessie is in De Postwagen te Tolbert.

Doelgroep

Deze ontbijtsessie is bedoeld voor medewerkers en/of eigenaren van bedrijven welke te maken hebben met vergunningaanvragen of het begeleiden hiervan. De ontbijtsessie wordt gegeven op MBO+/HBO-niveau.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze AERIUS ontbijtsessie bedragen € 75,00 p.p. excl. BTW (kosteloos afmelden binnen 48 uur).

Deelnemers van de Stichting BMD Advies Noord zijn gratis

De bijeenkomst is inclusief informatief materiaal, ontbijt, koffie/thee.*

* Mits mogelijk om elkaar fysiek te treffen in verband met geldende Coronamaatregelen, anders geven wij deze sessie als onlinesessie.

Inschrijven?

Stuur een email met uw naam, bedrijf en telefoonnummer en factuuradres naar: info@bmdadviesnoord.nl

Schrijf je snel in want het maximaal aantal inschrijvingen is 25 personen i.v.m. Coronamaatregelen