Workshop Blootstelling aan Gevaarlijke Stoffen

Algemeen

Er is bijna geen actueler en veranderlijker onderwerp dan blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Heeft u net uw registratie op orde, weet u wat in huis heeft en vervolgens wordt er vanuit overheidswege een aanpassing doorgevoerd: verlaging van de grenswaarde, nieuwe stoffen die eerder geen grenswaarde kende maar nu wel (denk aan DME, Chroom-6, meelstof). Ook kan het zijn dat in uw organisatie een nieuw product wordt geïntroduceerd, of er wordt plotseling veel meer gebruikt, zijn er andere werkprocessen enz. enz.

Er is altijd wel iets wat vraagt om aandacht als het gaat om gevaarlijke stoffen. En de belangrijkste vraag is steeds: weet u zeker dat u en uw medewerkers niet worden blootgesteld.

Inhoud Workshop

In deze workshop laten wij u om te beginnen zien hoe u een register gevaarlijke stoffen kunt opzetten en waar bekende grenswaarden te vinden zijn. Na deze korte uitleg willen we u meenemen in de verschillende methoden die gebruikt worden om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beoordelen. Hoe doe je dat nou? Welke informatie heb je nodig en waar haal je dat weg?

We kijken naar enkele beoordelingsmodellen: ART, Stoffenmanager, ChemRade, ECETOC-TRA 3, EMKG en MEASE, we bespreken de voor- en nadelen en ook hoe de inspectie hier naar kijkt; welke model is voor welke type gevaarlijke stoffen geschikt.

Ook bespreken we de NEN-EN 689:2018+C1:2019 en, de huidige norm voor het uitvoeren van bloostellingsmetingen op de werkvloer. Welke eisen worden er gesteld? Hoe maak je een meetplan welke aan deze eisen voldoet?

We nodigen u uit om een laptop mee te nemen zodat u zelf kan ervaren hoe een blootstellingsbeoordeling werkt. Na het beoordelen op basis van een beoordelingsmodel bespreken we welke maatregelen er mogelijk zijn om de blootstelling te verlagen, volgens de arbeidshygiënische strategie (ookwel STOP-strategie).

In deze zeer interactieve sessie van 9.00 tot 16.00 uur te Leek, laten we u snuffelen aan de verschillende blootstellingsmethoden en geven we u inzicht hoe u hier mee om kunt gaan. Ook geven we een doorkijk wat een inspectie SZW van u verlangt als het gaat om de zelfinspectie gevaarlijke stoffen.

Doelgroep

De workshop is geschikt voor medewerkers die zich bezig gaan houden met de beoordeling van blootstelling binnen het bedrijf of hier meer van willen weten. Dit zijn bijvoorbeeld preventiemedewerkers, QHSE medewerkers, arbo-coördinatoren. Daarnaast zijn natuurlijk ook inkopers, management, OR-leden e.d. welkom wanneer zij meer willen weten over dit onderwerp.

Investering

De kosten voor deelname aan deze blootstellingsworkshop bedragen € 550,00 p.p. excl. BTW.

Deelnemers van de Stichting BMD Oost of Noord betalen € 470,00 p.p. excl. BTW. De genoemde bedragen zijn inclusief trainingsmateriaal, bewijs van deelname, koffie/thee, frisdranken en lunch.

**Bespaar €100,- op de deelnameprijs! **

Elke collega die zich met jou inschrijft, ontvangt € 100,- korting op de deelnameprijs.

Klik hier voor inschrijven