Werk je op hoogte met een werkbak of werkplatform, dan is een melding aan I-SZW vanaf 1 juli 2020 verplicht.

Bij het werken op hoogte kan gebruik worden gemaakt van een hijs- of hefmachine met een al dan niet geïntegreerde werkbak. Een dergelijke machine moet voor personenvervoer zijn bedoeld en ingericht, en op een juiste manier worden gebruikt. Iedereen die in een werkbak staat, moet er van op aan kunnen dat veiligheid is gegarandeerd. Per 1 juli 2020 gelden strengere regels.

Doel van de wijziging is om het onterecht gebruik van werkbakken aan hijswerktuigen die door de fabrikant van de machine niet specifiek geschikt zijn verklaard voor het verplaatsen van personen terug te dringen. De voorwaarden dwingen de werkgever gedurende de voorbereidingen tot een scherpe afweging van de noodzaak van de inzet van werkbakken en, indien die inzet toch onvermijdelijk blijkt, te zorgen voor veilige voorzieningen en werkuitvoering.

Bij werkzaamheden in een werkbak kan gebruik worden gemaakt van onderstaand flowschema. Elke stap dient zorgvuldig te worden onderbouwd en vastgelegd en moet aansluiten op de voor die werkzaamheden geldende  risicoinventarisatie en –evaluatie. Deze documentatie geldt als basis voor het werkplan dat bij het I-SZW dient te worden aangemeld binnen 2 werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden.

Wat houdt de wijziging van artikel 7.23d van het Arbobesluit eigenlijk in?

Het artikel bevat speciale bepalingen over het gebruik van werkbakken in combinatie met hijs- en hefmiddelen. Het gebruik van een werkbak of werkplatform gekoppeld aan hefmiddelen (b.v. heftruck) is niet meer toegestaan.

Een werkbak of werkplatform gekoppeld aan hijsmiddelen (b.v. een kraan) mag alleen nog bij hoge uitzondering en vereist veel extra voorbereiding.

Zo bestaan de voorbereidingen uit:

Na het opstellen van het werkplan dient u uiterlijk twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden te melden aan de Inspectie SZW dat er werkzaamheden met een werkbak dan wel met een werkplatform zullen worden verricht.

De opdrachtgever of werkgever is verantwoordelijk voor de voorbereidingen. Op overtreding van het besluit staan flinke boetes.

Welke informatie moet worden aangeleverd?

Meldingsformulier werkbakken en platformen