Wettelijke grenswaarde voor uitstoot van dieselmotoren

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft besloten om per 1 juli 2020 een wettelijke grenswaarde voor dieselmotoremissie (DME) in te laten gaan. Deze is te vinden op de website van de Sociaal Economische Raad.

Deze grenswaarde is vastgesteld op 10 µg EC/m3 (uitgedrukt in respirabele elementaire koolstofdeeltjes).

Dieselmotoren zijn in veel bedrijven aanwezig voor het aandrijven van voertuigen en generatoren. Dieselmotoremissie afkomstig van dieselmotoren die petroleumdiesel als brandstof gebruiken, bestaat uit een mengsel van gassen en deeltjes die geproduceerd worden tijdens de verbranding van diesel in de motor welke roetdeeltjes kan bevatten. Bij inademing zijn deze deeltjes schadelijk voor de gezondheid en kunnen onder meer longkanker veroorzaken. Tot op heden bestond er nog geen wettelijke Nederlandse grenswaarde voor DME, in enkele arbocatalogi waren deze al wel terug te vinden. De vastgestelde waarde van 10 µg EC/m3 is voor de komende 4 jaar vastgelegd, daarna wordt gekeken of deze verder om laag kan.

De Gezondheidsraad heeft in 2019 een advies geschreven over DME: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2019/03/13/dieselmotoremissie

Hierin is onderzocht wat de grenswaarde voor DME zou moeten zijn om aan het vooraf vastgestelde verbodsrisiconiveau voor het overlijden aan longkanker bij beroepsmatige blootstelling aan dieselmotor-emissie te behalen. De aanbevolen waarde hierbij is een concentratie van 1,03 µg/m3.

Het is aannemelijk dat de grenswaarde over 4 jaar dus omlaag gaat, tot die tijd wordt tijd gegeven aan de branches en het bedrijfsleven om de blootstelling aan DME fors te beperken en maatregelen te treffen.

Gebruikt u ook dieselmotoren en heeft u de blootstelling aan DME nog niet beoordeeld? Neem contact met ons op om de mogelijkheden hiervoor te bespreken.