Werkmethodiek COVID-19 BMD Advies Noord

Aanleiding

Sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie heeft ook BMD Advies Noord haar werkzaamheden aangepast, in lijn met richtlijnen zoals opgesteld door de Nederlandse overheid en het RIVM.

Sinds de uitbraak kijkt ook BMD Advies Noord naar mogelijkheden om haar relaties te blijven ondersteunen, juist in een tijd waarin activiteiten anders gaan dan voorheen en juist daardoor mogelijk meer risico’s of verstoringen ontstaan.

Hoewel de overheid ondersteund op diverse terreinen als verlenging geldigheid certificaten etc., gaan andere processen gewoon door.

Wat heeft BMD Advies Noord tot nu toe gedaan

Wij hebben onze werkzaamheden meer verplaatst vanuit kantoor naar huis. Hierdoor kunt u bij het zoeken van contact mogelijk niet direct uw contactpersoon te spreken krijgen. Degene met wie u spreekt zal mogelijk vragen naar uw telefoonnummer en reikt een terugbelverzoek aan bij uw contactpersoon.

Aanvullend maken wij veelvuldig gebruik van Microsoft Teams voor visueel contact. Dit kan ook met u: onze link nodigt u hiervoor uit en via een normale browser wordt de beeld verbinding opgezet.

Ook voor al onze medewerkers geldt: bij koorts/verkoudheid of dergelijke klachten blijf je thuis.

De nabije toekomst

Diverse activiteiten van ons vragen voor voortgang middels een locatiebezoek.

Zoals u van ons mag verwachten respecteren wij de richtlijnen welke in het bedrijf gelden. Het ene bedrijf is het andere niet en onze adviseurs zijn zich hiervan terdege bewust en passen zich aan naar de richtlijnen welke ons worden aangereikt:

  • Regulier persoonlijke beschermingsmiddelen zijn altijd al onderdeel van ons uitrusting (veiligheidsbril/-helm, -schoenen en geluidsbescherming, contrasterende hesje/jas
  • Geen handen schudden
  • Regelmatig handen wassen, voor- en na bezoek
  • Hoesten of niezen in de binnenkant van de elleboog
  • Afstand houden: minimaal 1,5 meter regel in acht nemen
  • Bij verkoudheid/klachten en koorts: blijf je thuis

Dit zijn de nu al geldende basisregels van het RIVM die ook wij al toepassen.

Daarnaast reizen onze adviseurs zoveel mogelijk alleen of nemen afstand tot elkaar als zij gezamenlijk reizen. Hierbij wordt er enige afstand bewaard om direct contact te vermijden.

Een adviseur voert sinds de maatregelen van kracht zijn slechts één bezoekafspraak op een dag uit, waardoor potentieel verspreiding van de ene bezochte locatie naar een andere wordt ingeperkt.

Hoewel we steeds (telefonisch) bereikbaar zijn, is de aanwezigheid van onze medewerkers op kantoor sterk gereduceerd,. Hiervoor stemmen wij de aanwezigheid intern af en respecteren de 1,5 meter ruimte.

In uw bedrijf passen wij ons aan: stem met ons af wat uw bedrijfsregels zijn.

Onze adviseurs kunnen vaak hun handelingen/observaties met voldoende afstand uitvoeren (> 1,5 meter) waardoor aanvullende maatregelen niet direct nodig zijn. Vanuit HACCP/GMP zijn wij vertrouwd met strenge(re) hygiëne richtlijnen. Door mogelijk gebruik te mogen maken van onze telefoon voor het nemen van foto’s of (korte) video opnamen, kunnen we meestal een goede combinatie maken tussen het doel van het bezoek en de geldende beschermingsmaatregelen.

Als de 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd maken wij met u een inschatting van de handeling en tijdsduur en gebruiken daarbij, indien noodzakelijk, een gelaatsscherm. Deze wordt na gebruik gedesinfecteerd. Mondkapjes zijn in de richtlijn van het RIVM ook een bescherming maar beperken het contact en eventueel verstaanbaarheid in een industriële omgeving. Indien wenselijk bij contact zal de adviseur gebruik maken van handschoenen. De handelingen binnen de 1,5 meter zullen steeds kortstondig zijn (denkt u aan het aanbrengen/verwijderen van apparatuur voor bijvoorbeeld persoonsgebonden blootstellingsmetingen). Stem voor aanvang van het bezoek af met de adviseur hoe de activiteiten uit te voeren.

Wij zijn overtuigd dat wij met bovenstaande aanpak onze klanten kunnen blijven ondersteunen waar nodig en er geen belemmering hoeft te zijn in de voortgang van de verschillende werkzaamheden.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen uw contactpersoon of met BMD Advies Noord via info@bmdadviesnoord.nl of 0594 – 280 130

BMD werkmethode COVID-19 extern (mei 2020)