Aanvullen MMP vóór 1 juni 2020 voor CO2-emissiehandelsperiode 2021-2025

In verband met de CO2-emissiehandel (EU ETS) 2021 -2030 hebben EST-bedrijven in 2019 een eerste versie van hun Monitoringsmethodologieplan (MMP) ingediend als onderdeel van de aanvraag voor gratis emissierechten voor de handelsperiode 2021 – 2025. Deze versie van het MMP hoefde alleen nog maar de methodiek te beschrijven voor de toewijzingsgegevens over de periode 2014 – 2018.

Het MMP moet nu hiernaast ook de methode beschrijven voor de gegevens in de jaarlijkse rapportage van toewijzingsgegevens die met ingang van 2021 verplicht is. Bovendien ontbreekt in veel MMP’s nog andere verplichte informatie. Daarom moeten bedrijven in 2020 hun MMP aanvullen, zodat het plan voldoet aan de eisen uit de Free Allocation Rules (FAR). Bij de beoordeling van uw MMP is naast de FAR de bijbehorende guidance 5 leidend.

Omdat de fysieke informatiebijeenkomsten van 6 en 7 april 2020 niet door konden gaan, heeft de NEa alle informatie digitaal beschikbaar gesteld. Het voorlichtingsmateriaal bestaat uit 5 video’s waarin zowel de planning, het indienproces als inhoudelijke informatie over uw MMP wordt toegelicht. Daarnaast is er voorbeeldmateriaal beschikbaar. Hier komt u op de pagina terecht waar u alle informatie kunt vinden.

Uiterlijk 1 juni 2020 moet een geactualiseerd MMP worden ingediend. In mei ontvangen bedrijven van de Nea nog een individuele uitnodiging om de aanvraagdocumenten te actualiseren en weer in te dienen. Uiteraard hoeft daarop niet gewacht te worden en kan nu al begonnen worden met het aanpassen.

In verband met het Coronavirus heeft de Nea beleid opgesteld, ook specifiek in verband met de emissiehandel. Dit betreft alleen zaken aangaande de verificatie; (helaas) niet ten aanzien van de deadline van 1 juni. Ook uitstel vragen voor de indiening is niet mogelijk.