Peter Frank van Benthem Directeur

Vooruitzichten

Nu wij als mensen in de greep van een virus zijn en als gevolg daarvan te maken hebben met bizarre omstandigheden die ons werk beïnvloeden, zie ik flinke verschillen ontstaan. Niet alleen tussen de uiteenlopende reacties vanuit karakters; ook in hoe organisaties reageren op maatregelen die opgelegd worden of op de risico’s die wij kunnen lopen. U zult dat vast ook herkennen. Wat BMD Advies betreft proberen wij zoveel mogelijk onze afspraken na te komen via beeldbellen en beperken bezoek tot die locaties waar dat echt nodig is. Daarvoor passen wij dan een risicoanalyse toe om de veiligheid van u, uw collega en onszelf te respecteren en zoveel als kan te waarborgen. Inmiddels is duidelijk dat deze situatie nog wel even aanhoudt. En dat brengt risico’s met zich mee. Want in eerste instantie is de reactie (niet altijd) dat we dus best wat minder kunnen vergaderen. En dat dit prima op afstand kan. Ik verwacht hierom dat nadat velen maatregelen treffen om goed te kunnen vergaderen middels video, dat wij voor de toekomst beter hebben geleerd dat we elkaar minder vaak live hoeven te ontmoeten. Dat scheelt in fysieke verplaatsingen, toch een milieubelastende en risicovolle activiteit.

Voornoemde kan een voordeel zijn die volgt op wat wij nu meemaken. Er kunnen ook nadelen ontstaan. En wel als gevolg van financiële malaise. Door oplopen van schulden, wegvallen van werk, toenemende psychosociale belasting of het loslaten van eerdere doelen om zo even wat te noemen. Ik hoop als ondernemer dat voor de langere termijn de overheid andere maatregelen treft dan alleen het opschuiven van belastingschuld en het mogen aangaan van leningen om schulden af te lossen zonder een langere termijn visie daarop. Want wat als de economie in malheur terecht komt? Vandaar dat de oproep ontstaat om kwijtschelding. Of dat een goede oplossing is, hangt natuurlijk weer af van veel factoren. Het kan wel druk verlichten en een bevrijdend gevoeld geven voor veel ondernemers.

Waar ik vanuit BMD Advies toe wil oproepen is dat wij niet te snel onze doelen moeten loslaten voor zover dat strategische doelen zijn. Energie transitie, CO2 reductie, veilig werken en duurzame inzetbaarheid zijn geen doelen om los te laten. Blijf proberen over de komende maanden heen te kijken en doelen in het oog te houden of te stellen. Sommige dingen moeten we als maatschappij oplossen en andere als individuele onderneming. Veilig werken, duurzame inzetbaarheid, voorkomen van emissies zijn bijvoorbeeld zaken waarvoor u verantwoordelijk blijft. Voor die aspecten kunt u van onze kennis en diensten gebruik blijven maken. En voor veel locatiebezoeken zijn andere oplossingen te bedenken en waarvan sommige wellicht blijvend zijn. En als het nodig is om een situatie op te nemen, dan doen wij dat. Mits veilig.

In ieder geval wens ik u allemaal veel gezondheid en sterkte toe bij wat u doet of meemaakt.