Let op, het coronavirus heeft effect op psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Het coronavirus heeft diepe impact op de economie en op de mens. Het brengt onzekerheid/ angst met zich mee. Wat ook beduidend invloed heeft op het functioneren op de werkvloer. Wat doet het met de medewerker?

De situatie omtrent het coronavirus heeft als gevolg dat de mensen hier constant mee bezig zijn. Dit kan invloed hebben op het functioneren van mensen en het kan nadelige gevolgen als zij bijvoorbeeld werken met machines of gevaarlijke stoffen. Daarom is het van belang dat u rekening houdt met psychosociale arbeidsbelasting. Om verdere gevolgen van het coronavirus te beperken of zelfs te voorkomen.

Voor veel bedrijven en organisaties is de gehele werkdynamiek tijdelijk veranderd. Hoelang dat duurt is niet duidelijk. Door het coronavirus zitten de mensen thuis, kunnen niet aan het werk of moeten hun werk anders organiseren. Veelal wordt vanuit huis gewerkt. De communicatie verloopt digitaal of telefonisch. Deze veranderingen zorgen mogelijk voor vervreemding, onrust en eenzaamheid. Het is van belang om de risico’s  van het op afstand werken van elkaar te onderkennen en te blijven reageren op de huidige situatie. Voorbeelden van aanpassingen op werklocaties zijn: werken in kleine ploegen, dubbele bezetting van functies en mogelijk verandering in rolverdeling. Wanneer er minder mensen op de werkvloer zijn, is het raadzaam om de werkzaamheden af te stemmen met het aantal medewerkers.

Hieruit vloeit ons advies dat het noodzakelijk is dat er contact blijft tussen de werkgever en de werknemer(s) onderling. Het organiseren van (individuele) overleggen zorgt ervoor dat medewerkers erover kunnen praten. Het aanbieden van coaching is een methode om medewerkers te motiveren op het werk. Een andere aanpak is om het beleid voor psychosociale arbeidsbelasting te herzien, dit op te pakken en eventueel aan te passen op de huidige situatie omtrent het coronavirus.

Als BMD Advies kunnen we de risico’s van het anders werken inschatten, u hierover adviseren en specifiek voor uw bedrijf passende maatregelen formuleren, zodat ook in tijd van crisis uw medewerkers veilig hun werk kunnen doen.