De Inspectie SZW heeft het Jaarplan voor 2020 gepubliceerd. Hierin worden de aandachtspunten voor komend jaar aangeduid.

In 2020 zet de Inspectie extra in op Arbozorg. De speerpunten op het gebied van veilig en gezond werken zijn gevaarlijke stoffen, beroepsziekten en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) voorkomen en arbeids(markt) discriminatie tegengaan.

Daarbij is ook veel aandacht voor de risico-inventarisatie- en -evaluatie oftewel RI&E. Hierover zegt Inspecteur-generaal Marc Kuipers:  “Slechts een derde van de bedrijven heeft een risico-inventarisatie en -evaluatie waarin daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Dat aantal moet sterk omhoog. Voor ieder bedrijf moet het belang van een RI&E volstrekt normaal zijn”.

 

Heeft u al een RI&E en Plan van Aanpak? BMD Advies kan u hierbij ondersteunen, of de RI&E met u uitvoeren. Ook voor de andere aandachtgebieden, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen en PSA heeft BMD Advies adviseurs in huis die u hier graag bij ondersteunen.

Zie hiervoor ook de informatie op onze website of onze factsheet RI&E.

Link RI&E: https://www.bmdadviesnoord.nl/?page_id=176

Link Factsheet: https://www.bmdadviesnoord.nl/wp-content/uploads/2019/09/Factsheet-RIE-2019.pdf