Training ADR bewustwording (ADR awareness)

Wordt er binnen uw bedrijf met gevaarlijke stoffen gewerkt? Dan komen die ook op de een of ander manier, veelal via de weg, naar uw bedrijf. Ontstaan er binnen uw bedrijf gevaarlijke afvalstoffen, dan moeten deze ook op enig moment worden afgevoerd, meestal ook via de weg.

Uw bedrijf heeft, zeker na de laatste wijzigingen in 2019, al snel te maken met het ADR (reglement voor het Vervoer over land van Gevaarlijke stoffen).  Vervult uw bedrijf een of meer van de rollen van afzender, geadresseerde, vervoerder, belader, verpakker, vuller en / of losser van gevaarlijke (afval)stoffen, dan is het ADR van toepassing.

Doelgroep:
Uw medewerkers, maar ook uitzendkrachten, die vanuit één of meer van deze rollen werkzaamheden uitvoeren en daarmee te maken hebben met het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten volgens hoofdstuk 1.3 van het ADR zijn opgeleid, al naar gelang de eisen die het vervoer van gevaarlijke goederen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt.

Afhankelijk van de verantwoordelijkheden en taken van uw medewerker, is sprake van een Algemene bewustmaking, een Functie specifieke opleiding of een Veiligheidsopleiding.

Minimaal moet uw medewerker de algemene bewustwordingscursus gevaarlijke stoffen hebben gevolgd. Deze opleiding heeft tot doel hebben uw medewerkers bewust te maken van de veilige behandelings- en noodprocedures. De opleiding moet periodiek worden aangevuld door een bijscholingscursus om rekening te houden met de wijzigingen in de ADR-voorschriften.

Afhankelijk van uw bedrijfsvoering komen de volgende onderwerpen in min of meerdere mate aan de orde:

 • Gevaar eigenschappen;
 • Classificatie van gevaarlijke stoffen;
 • Identificatie van gevaarlijke stoffen;
 • Bijzondere bepalingen;
 • Vrijstellingen;
 • Gebruik van verpakkingen, tanks en bulkcontainers;
 • Constructie en beproevingen van verpakkingen, tanks en bulkcontainers;
 • Kenmerking en etikettering van verpakkingen en transporteenheden;
 • Documentatie;
 • Voorgeschreven informatie in het vervoerdocument;
 • Stuwage;
 • Scheiding (samenladingsverboden);
 • Bouw- en uitrusting transporteenheden;
 • Verantwoordelijkheden van de bij het vervoer betrokken partijen;
 • Beveiliging;
 • Noodprocedures en persoonlijke beschermingsmiddelen.

BMD Advies verzorgt ADR bewustwordingscursussen. Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname / certificaat. Deze moet u opnemen in het personeelsdossier omdat zowel de onderneming als medewerker moeten kunnen aantonen dat de bewustwordingscursus is gevolgd.

De training duurt 1 dag waarbij we starten om 9.00 uur en om 16.00 uur afsluiten met een drankje. Deze training wordt in Leek (BMD Advies Noord) georganiseerd. Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname / certificaat. Deze kunt u opnemen in het personeelsdossier zodat zowel de onderneming als medewerker kan aantonen dat de bewustwordingscursus is gevolgd.

Kosten

Kosten voor de cursus bedragen € 630,00 p.p. excl. BTW.
Deelnemers van de stichting BMD Noord betalen € 550,00 p.p. excl. BTW.

De genoemde bedragen zijn inclusief trainingsmateriaal, certificaat van deelname, koffie/thee, frisdranken en lunch.

** Bespaar €100,- op de deelnameprijs **

Elke collega die zich met jouw inschrijft, ontvangt € 100,- korting op de deelnameprijs.

Uiteraard kunnen wij ook op uw bedrijfsvoering afgestemde incompany-cursussen verzorgen. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar info@bmdadviesnoord.nl of ons contact formulier invullen.