Wordt er in uw bedrijf gewerkt met gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld met kankerverwekkende stoffen?
In de folder van de Roadmap on Carcinogens van het Nederlands Focal Point lees je wat blootstelling is, wat zijn de gevaren en wat u hieraan kunt doen.

BMD Advies voert voor veel bedrijven blootstellingsonderzoeken uit en helpt ook bij het kiezen voor de juiste strategie en maatregelen om blootstelling te beperken of weg te nemen.
Neem vrijblijvend contact op met een van onze Arbo adviseurs voor meer informatie.