Wat is de Eural?

De Eural is de Europese afvalstoffenlijst. In deze afvalstoffenlijst benoemt de Europese Commissie specifieke afvalstoffen. En met de lijst (die bestaat uit codes en omschrijvingen) kan bepaald worden welke afvalstof gevaarlijk is of niet.
Alle afvalstoffen vallen onder een van de codes van de Eural.

 Handreiking Eural

Om de juiste Euralcode aan uw afvalstof toe te kennen kunt u de Handreiking Eural gebruiken. Sinds augustus 2019 is hiervoor een vernieuwde Nederlandse handreiking Eural beschikbaar. Deze handreiking vervangt de handreiking uit 2002.

Wat staat er in de handreiking?

  • Een stappenplan waarmee u de juiste Euralcode kunt vinden, gebaseerd op een stroomschema met toelichtende tekst.
  • Een extra stappenplan dat alle gevaarseigenschappen benoemt die een afvalstof als gevaarlijk classificeren.
  • Uitleg over complementaire afvalstoffen, die zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk kunnen worden bestempeld.
  • Rekenvoorbeelden, grenswaarden en andere praktische zaken die u kunnen helpen de juiste Euralcode te vinden.
  • Voorbeelden van veelgebruikte afvalstoffen en hun indeling.
  • Een overzicht van het wettelijk kader bij het indelen van afvalstoffen, en achtergrondinformatie in de bijlagen.
  • In de handreiking staan links waarmee u direct naar externe webpagina’s kunt gaan voor nog meer achtergrondinformatie, zoals rapporten en wet- en regelgeving.
Hier downloaden