Vanaf vandaag is de nieuwe versie van AERIUS Calculator beschikbaar. Met AERIUS Calculator 2019 kan –beperkt- de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden worden berekend. De AERIUS Calculator 2019 heeft namelijk niet meer de specifieke functionaliteiten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Daarnaast is de Calculator geactualiseerd.

In AERIUS Calculator 2019 worden ook de aangewezen stikstofgevoelige habitats en leefgebieden in alle Natura 2000-gebieden meegenomen in de berekeningen. Hierdoor kunnen de rekentijden langer zijn dan voorheen. Tevens kent AERIUS Calculator een beperking van het toepassingsbereik, de volgende bronnen kunnen niet betrouwbaar met AERIUS worden berekend:

  1. Emissiebronnen waarbij de pluimstijging hoofdzakelijk wordt bepaald door de impuls (uittreedsnelheid) in plaats van de warmte-inhoud (thermische pluimstijging). AERIUS berekent momenteel alleen met thermische pluimstijging. Wanneer deze stijging minder relevant is ten opzichte van de impulsstijging, dan wordt het rekenresultaat onvoldoende betrouwbaar geacht.
  2. Emissiebronnen op of nabij vrijstaande gebouwen waarvan de schoorsteenhoogte minder is dan 2,5 keer de maximale hoogte van het gebouw waarvoor de depositie wordt berekend op een rekenpunt binnen 3 kilometer van de emissiebron. Voor deze bronnen dient met een gebouwmodule te worden gerekend omdat gebouwen een significante invloed hebben op de verspreiding van stikstof in de nabije omgeving. De gebouwmodule ontbreekt in de huidige versie van AERIUS.

In een volgende versie van AERIUS zal impulsstijging kunnen worden ingevoerd. De invloed van gebouwen op deposities zal verder worden onderzocht door het RIVM. Wellicht dat dit leidt tot een methodiek waarmee AERIUS ook met de onder punt 2 genoemde emissiebronnen kan rekenen.

Heeft uw vragen over de nieuwe AERIUS Calculator of wenst een berekening te laten uitvoeren? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via 0594 – 280 130 of stuur een mail naar info@bmdadviesnoord.nl.