Jaarlijks overlijden er 3000 mensen ten gevolge van werken met gevaarlijke stoffen. De campagne werken met gevaarlijke stoffen wil hier verandering in brengen.

Bedrijven moeten in kaart brengen met welke gevaarlijke stoffen zij werken en hierbij ook de juiste werkwijzen gebruiken. Er zijn diverse lijsten met stoffen die een (ernstig) risico vormen voor zowel milieu en omgeving als voor werknemers. Daarnaast bestaan er zowel Europese als Nederlandse wetten en regels over het gebruik, de blootstelling aan, het vervoer, de opslag en de verwerking van deze stoffen. Denk aan REACH, PGS, ADR, GHS (Globally Harmonised System), ZZS (zeer zorgwekkende stoffen), CMR (Carcinogeen, mutageen, reprotoxisch). Voor de meeste bedrijven ingewikkelde materie, waarbij vooral de vraag naar voren komt:

 

Hoe kunt u dit als bedrijf nu het beste aanpakken?

In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan en deze kennis delen wij graag. Wij kunnen u informeren en handvatten bieden om hier effectief me aan de slag te gaan. Wat wordt er van u verwacht, wat kunt u doen en hoe kunt u de voorschriften vanuit zowel milieu als Arbo combineren tot een gezamenlijke aanpak?

Kom op dinsdag 24 september naar onze informatiebijeenkomst over Gevaarlijke Stoffen. Vanaf 8.15  uur bent u welkom bij de Postwagen, Hoofdstraat 53, 9356 AV Tolbert. De bijeenkomst loopt van 8.30 tot 11.00 uur. Na de bijeenkomst is er voldoende tijd om uw vragen te stellen aan onze adviseurs Peter-Frank van Benthem, Remko Dijkstra en Leonie Smeenge-Visser.

Meld u nu aan via info@bmdadviesnoord.nl.

In uw aanmelding kan u tevens aangeven welke specifieke aspecten u tijdens de bijeenkomst behandeld zou willen zien. Voor meer informatie kunt u tevens contact opnemen via 0594-280130.