Binnen Siniat in Delfzijl is een breed project gestart onder de noemer “Duurzaam Inzetbaarheid”.
Naast diverse relevante projecten hebben wij de BMD benaderd om mee te denken en te kijken naar de ergonomische belasting van de mensen. Reden hiervoor was de ouder wordende populatie, veel fysieke belasting en de drive om op termijn uitval te voorkomen. Na kort contact met de BMD in december 2017, een goed gesprek ter definitie en afbakening is de opdracht aan de BMD verstrekt om het Ergonomische onderzoek door Leonie Visser binnen Siniat Delfzijl uit te voeren. Het onderzoek spitste zich vooral toe op de fysieke belasting maar ook is gekeken naar hulpmiddelen en instructies, techieken en de kantoor omgeving.

Tijdens diverse gestructureerde rondgangen bleek al snel dat Leonie boven op de ergonomische kennis ook goed met mensen communiceert, waardoor er een objectieve beeldvorming ontstond van de ergonomische status. Tijdens het onderzoek zijn aspecten bv zit houding, tafel instellingen en bureau stoel instellingen, toepassen van hulpmiddelen, trekken, duwen en tillen etc direct geadresseerd, wat leidde tot een goede vertrouwensrelatie.

Het resultaat van het onderzoek, een gedegen rapport, niet alleen voorzien van ergonomische tips en trucks, maar ook (door toevoegingen van competenties binnen de BMD zelf) technische en logistieke adviezen, is tijdens een één op één presentatie met de Plant Director en de EHS manager doorgenomen.
Het rapport is door de VGWM, externe belang hebbende beoordeeld als zeer waardevol voor Siniat.
Inmiddels zijn diverse adviezen opgepakt en geïmplementeerd, enkele adviezen zijn opgenomen in de investeringsplannen voor de toekomst.
Voor Siniat Delfzijl een waardevolle toevoeging ten behoeve van de duurzaam inzetbaarheid van de werknemers, voor nu en later.

D. Hak
EHS Manager
Siniat Delfzijl