Vorige week heeft minister Schouten de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In deze brief schrijft de minister over de wijze waarop er kan worden omgegaan met de concrete situaties die op korte termijn spelen voor betrokken bedrijven en initiatiefnemers. In de brief wordt ingegaan op (voormalig) vergunningsvrije activiteiten, vernietigde vergunningen en besluiten die nog niet onherroepelijk zijn. Daarnaast worden er een aantal opties benoemd voor de langere termijn op het gebied van vergunningverlening zonder het PAS, zoals intern salderen, extern salderen en toepassing van de ADC-toets. Men is bezig met de uitwerking van de beleidslijnen en streeft ernaar om deze dit najaar beschikbaar te hebben. Uiteraard houden wij u op de hoogte als er ontwikkelingen zijn. Mocht u vragen hebben hiervoor, kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Kamerbrief lees hier