Vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het Programma was de basis voor de toestemming voor depositie op natuurgebieden vanwege uitbreiding van stikstof uitstoot door bedrijven. Omdat zowel positieve als negatieve effecten van voorgenomen maatregelen in het programma waren betrokken, leverde dit vanaf de aanvang discussie op. De Raad van State heeft nu aangegeven dat positieve effecten alleen meegewogen kunnen worden als die daadwerkelijk bewezen effect hebben. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt.

De uitspraak heeft geen gevolgen voor onherroepelijke vergunningen en overige besluiten. De komende tijd moet blijken welke gevolgen de uitspraak heeft voor alle aanvragen cq. niet-onherroepelijke vergunningen en bestemmingsplannen die nog in procedure zijn en zijn gebaseerd op de PAS en waarbij de stikstofdepositie is doorgerekend met Aerius Calculator. BIJ12 (uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies) heeft naar aanleiding van de uitspraak aangegeven dat de opschorting van de toestemmingsverlening op basis van het PAS, die 23 mei is ingegaan, van kracht blijft. Ook is het niet mogelijk om meldingen in te dienen. Mogelijke alternatieven momenteel worden beschouwd door het bevoegd gezag. Zodra daarover meer bekend is houden wij u op de hoogte.

Als u hier klikt komt u bij het persbericht van de Afdeling met daarbij een link naar een toelichtende video