Bedrijven of instellingen (zgn. type A- en B-bedrijven), die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, en die een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar hebben, moeten aan de Informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2019 voldoen.

Wist u dat het nog 6 weken is tot de uiterlijke indieningsdatum van 1 juli 2019 voor de Informatieplicht energiebesparing? Of dat deze actie is uitgevoerd door minder dan 10% van de relevante bedrijven? Geldt dit ook voor u? Ziet u door de regels het doel niet meer? Wij kunnen u helpen. Onderstaand een korte toelichting.

Alle bedrijven die onder deze doelgroep vallen, moeten aan de hand van de erkende maatregelenlijsten energiebesparing (EML) nagaan welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen of nog kunnen nemen. Voor 19 branches zijn Erkende Maatregelen Lijsten vastgesteld. Maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar zijn verplicht, de energiebesparingsverplichting. Bedrijven die op grond van de Energy Efficiency Directive een energieaudit moesten uitvoeren, hebben een rapportageplicht vóór 5 december 2019 in het eLoket.

Welke uitzonderingen zijn er?
Een aantal bedrijven is uitgezonderd van de Informatieplicht energiebesparing. Via onderstaande link kunt u stap voor stap vaststellen of voor uw bedrijf een uitzondering van toepassing is of niet.
http://infographics.rvo.nl/informatieplicht/

eLoket
De registratie van de Informatieplicht verloopt uitsluitend via het eLoket van de RVO. U dient hiervoor over eHerkenning te beschikken. De status van de energiebesparende maatregelen kunt u hierin rapporteren. Het e-loket is via onderstaande link te bereiken.

BMD Advies ondersteunt
Desgewenst kan BMD Advies deze verplichting namens u (als intermediair) uitvoeren. Indien u dat wenst, kun u contact zoeken met de adviseurs van BMD Advies.

Indien u vragen heeft kunt u vanzelfsprekend ook contact met BMD Advies opnemen tel. 0594 280 130 of stuur een email naar info@bmdadviesnoord.nl