Nieuwe handreiking met stappenplan voor risicoanalyse

Om te voorkomen dat afvalstoffen die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bevatten in het milieu terechtkomen, gelden aanvullende voorschriften ten opzichte van ‘normale’ afvalstoffen. Deze aanvullende voorschriften, waaronder het uitvoeren van een risicoanalyse, geven een afwegingskader voor de beoordeling of de afvalstof kan worden hergebruikt of moet worden vernietigd. De voorschriften zijn opgenomen in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) uit december 2017.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen afvalstoffen waarvoor in REACH, de POP-verordening en in de Sectorplannen van het LAP3 direct werkende bepalingen zijn opgenomen en overige afvalstoffen met ZZS. Voor deze afvalstoffen moet aan de hand van een risicoanalyse vastgesteld worden of bij beoogde toepassing geen sprake is een onaanvaardbaar risico voor mens en milieu. Een risicoanalyse wordt meestal uitgevoerd bij:

  1. Het nuttig toepassen van afvalstoffen welke ZZS bevatten;
  2. De beoordeling ven een verzoek voor einde-afvalstatus van een uit afval verkregen ZZS bevattend materiaal;
  3. De beoordeling van een verzoek voor status bijproduct van een ZZS-houdend productresidu.

De reeds geïdentificeerde ZZS worden vermeld op de lijst van de website ‘Risico’s van Stoffen’.

Met het stappenplan in de nieuwe handreiking wordt de risicoanalyse van afvalstoffen met ZZS verduidelijkt. Op basis van enkele stappen wordt beoordeeld of de ZZS voor belemmeringen in de vergunningverlening kan zorgen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de haalbaarheid van vernietiging of afscheiding van de ZZS. Ook wordt beoordeeld of de behouden ZZS in het systeem acceptabel is.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het stappenplan ten behoeve van de risicoanalyse van afvalstoffen met ZZS? Of wilt u weten welke ZZS op uw situatie van toepassing zijn? Neem dan vrijblijvend eens contact op met één van onze adviseurs via info@bmdadviesnoord.nl of door te bellen met 0594 – 280 130.