In Afdeling 2.6 Energiebesparing, specifiek Art. 2.15, van het Activiteitenbesluit milieubeheer is de verplichting tot het nemen van alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder opgenomen. Deze verplichting geldt voor alle ‘inrichtingen’ en legt de verantwoordelijkheid bij de ‘drijver van de inrichting’. Maar wat als je huurt? Wie neemt dan alle energiebesparende maatregelen?

Wie is de drijver van de inrichting wanneer het gaat om verhuur? In het geval van verhuurde gebouwen of gebouwen met meerdere gebruikers, geldt over het algemeen dat degene die het in zijn macht heeft om de ‘overtreding’ te beëindigen wordt aangemerkt als ‘drijver’. Dit is niet altijd vooraf vast te stellen. Dit is vaak afhankelijk van de inhoud van het huurcontract. Men noemt dit het probleem van de Split Incentives.

De oplossing van Split Incentives komt (helaas) niet via de wet- en regelgeving of de Rijksoverheid. Het probleem betreft een privaatrechtelijke kwestie tussen de huurder en verhuurder en moet door beide partijen onderling worden opgelost. Eerste stap is die van het economische probleem veroorzaakt door de bestaande vorm van het (huidige) huurcontract. De overheid kan hierin een ondersteunende rol spelen. Bij het aangaan van een nieuw huurcontract zijn Split Incentives te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het ‘Green lease’ (huur-)contract. Dit is een prestatiecontract waarin de huurder en verhuurder afspraken vastleggen ten aanzien van het behalen van energiebesparings- en milieudoelstellingen. Deze doelstellingen zijn gekoppeld aan de wijze waarop de kosten voor maatregelen en de voordelen welke eruit voortvloeien worden verdeeld tussen de huurder en verhuurder.

Energieadviezen kunnen uitkomst bieden bij het probleem van Split Incentives. Hierin wordt namelijk het energieverbruik van gebouwen berekend op basis van het huidige gebruik. Op basis van deze berekeningen zijn energiebesparingen door investeringen nauwkeurig te bepalen. Deze geprognosticeerde besparing kan vervolgens verrekend worden in de huurprijs van het contract, waardoor de huurder en per saldo niet voor- of achteruit op gaat.

Meer informatie?
BMD Advies kan u ondersteunen bij het uitvoeren van diverse energie(besparings-)adviezen. Neem dan gerust contact op met een van onze energie adviseurs via 0594 – 280 130 of via info@bmdadviesnoord.nl.