Bent u van plan een flinke slag te slaan op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid? Worden uw werknemers steeds ouder, wilt u uw mensen gezonder en veiliger werk aanbieden en de arbeidsproductiviteit vergroten? Lees hier of u gebruik kan maken van de ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid.

De subsidieregeling ESF is ontstaan om activiteiten en projecten te ondersteunen waardoor mensen langer aan het werk kunnen zijn en om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Bedrijven en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur. Het eerste tijdvak was eind juni, er volgen nog twee tijdvakken:

  • 12 november 2018 09.00 uur t/m 16 november 2018 17.00 uur
  • 8 april 2019 09.00 uur t/m 12 april 2019 17.00 uur

Het doel van het project moet zijn het verkrijgen van advies met een implementatieplan; of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

Projecten moeten gericht zijn op een of meerdere van de volgende thema’s:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Subsidievoorwaarden

De aanvrager moet minimaal 2 werknemers in dienst hebben en het project mag hoogstens 12 maanden duren, lopend vanaf de dag na dagtekening van de subsidieverlening. Daarnaast moet duidelijk in het advies of het eindverslag worden opgenomen hoe de werknemers betrokken zijn geweest.

Daarnaast is het minimumbedrag voor de totale projectkosten, waarbij subsidie aangevraagd kan worden, €12.500,- en zullen 50% van de projectkosten worden vergoed vanuit de subsidie. Hierbij gaat het alleen om de directe kosten van de adviseur.

Ondersteuning BMD Advies

BMD Advies Noord Nederland ondersteunt u bij het aanvragen van de subsidie, en het opzetten en uitvoeren van het project. Inmiddels zijn de eerste projecten met deze subsidie aangevraagd met BMD Advies Noord als adviseur.

Als u interesse heeft in het starten en/of uitbreiden van uw project neem dan contact met ons op. We gaan graag vrijblijvend in overleg over wat we voor u kunnen betekenen.Ter informatie vind u hier de link naar het subsidieprogramma:

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/d/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020/overzicht-aanvraagcriteria