Na de publicatie van de PGS 15, “Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen”, in september 2016 en de opname in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling per 1 oktober 2017 is dan nu ook de Handleiding PGS 15 herzien.

InfoMil

InfoMil heeft de Handleiding PGS 15 aangepast aan de laatste versie van de PGS-15 (versie 2016). De vernieuwde handleiding voor PGS 15 (versie 2016) is nu online beschikbaar. Zowel de nieuwe als de oude handleiding PGS 15 (versie 2011) zijn op de site van InfoMil te vinden.

Als gevolg van de opname in het Activiteitenbesluit moet een type B inrichting (zonder vergunning­plicht) aan de laatste versie van de PGS-15 voldoen. Om gebruikers van de PGS-15 te ondersteunen in het gebruik van de publicatie is deze handleiding PGS 15 ontwikkeld. Deze handleiding is geen vervanging voor de PGS-15 en bevat geen volledige weergave van de eisen uit de PGS 15. De handleiding is bedoeld om toelichting en uitleg te geven over de inhoud van de PGS 15 en biedt daarnaast hulpmiddelen voor de toepassing van de publicatie.

Versie PGS 15

Voor vergunningplichtige bedrijven kunnen in de vergunning nog voorschriften opgenomen zijn die gebaseerd zijn op oudere versies van de PGS 15. Het is dus zaak goed te letten op de juiste versie van zowel de PGS-15 als de juiste versie van de Handleiding PGS-15.