Van 11 tot 15 juni vindt inmiddels voor de derde keer de “Week van de RI&E” plaats. Net als in andere jaren is er in deze week uitgebreid aandacht voor veilig en gezond werken, met als basis de risico inventarisatie en -evaluatie. Het thema dit jaar is:

“Beperk verzuim en verloop, begin bij de RI&E”

Graag willen wij de RI&E onder de aandacht brengen en nodigen dan ook graag de preventiemedewerker, Arbo vertegenwoordiger of iemand van personeelszaken uit voor onze ontbijtsessie.

Door risico’s in kaart te brengen en deze inzichtelijk te maken, zien uw medewerkers dat u bezig bent met hun veiligheid en gezondheid. Zie het vooral als een kracht naar de medewerkers toe en als tool om meer bewustwording te kweken en zo een veiliger en fijnere werkomgeving te creëren. De RI&E wordt vaak nog uitgevoerd als zijnde een verplichting of is tot op heden zelfs nog helemaal niet uitgevoerd. Naast de wettelijke verplichting voor het hebben van een actuele RI&E, bevat een goede RI&E meer dan alleen een afvinklijst. Het gaat er namelijk niet om of er nu wel of geen risico’s zijn, maar wat je er mee doet. Al is er maar één risico in uw bedrijf dan komt deze naar voren en neem je die op in je Plan van Aanpak.

In de ontbijtsessie wordt algemene informatie gegeven over de RI&E, maar ook wordt er ingegaan op het thema van dit jaar. Door preventieve maatregelen te treffen zorg je als organisatie voor duurzaam inzetbare medewerkers. Door bewust te zijn van de risico’s op de werkplek, wordt er op een gezondere en veiligere manier gewerkt en wordt verzuim en verloop voorkomen.

Ik heb een RI&E, maar wat moet ik er eigenlijk mee doen?

Wij bespreken het graag met u.

Meldt u snel aan voor deze kosteloze bijeenkomst op woensdag 13 juni 2018. Deze zal plaatvinden in de omgeving van Leek. De bijeenkomst loopt van 08.00 tot ca. 11.00 uur, met aansluitend de mogelijkheid vragen te stellen. Het aantal plaatsen voor de bijeenkomst is beperkt. Aanmelden kunt u doen via de mail info@bmdadviesnoord.nl en uiteraard kunt u altijd telefonisch contact opnemen met BMD Advies Noord Nederland via het telefoonnummer 0594-280130.

Onze activiteiten zijn ook terug te vinden op de website van de Week van de RI&E: klik hier