Op 12 maart 2018 is de ISO 45001:2018 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’ gepubliceerd. Hiermee is de herziening van de OHSAS 18001 ‘Arbomanagement’, wat in 2013 is besloten, afgerond. In deze nieuwe norm wordt de afkorting G&VW (gezond en veilig werken) geïntroduceerd als vervanging van ‘Arbo’.

Managementsysteem – HLS

Door te werken met een managementsysteem kunnen organisaties veilige en gezonde werkomstandigheden creëren en kunnen arbeidsongevallen en verzuim worden voorkomen. De norm specificeert eisen voor het managementsysteem en geeft daarnaast richtlijnen voor het gebruik ervan. De ISO 45001 sluit aan bij de High level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. Kijk voor meer informatie op onze pagina over HLS: ISO-normen nieuwe stijl.

Wijzigingen

De ISO 45001 bestaat uit een nieuw opgestelde tekst, waardoor er veel verschillen zijn ontstaan ten opzichte van de OHSAS 18001. In de nieuwe norm zijn er andere en/of nieuwe eisen, bijvoorbeeld:

  •  Een proactieve rol van voltallige directie verplicht
  •  Integratie met bedrijfsstrategie/beleid
  •  Identificeer kansen
  •  Definieer het toepassingsgebied
  •  Werknemers betrekken bij G&VW-beleid en –systeem

Deze eisen zorgen voor een brede benadering van gezond en veilig werken. Naast risico’s worden ook potentiele voordelen van vernieuwing of aanpassing van werkzaamheden of omgeving in kaart gebracht. In de ISO 45001 is meer oog voor het strategisch niveau waar in de OHSAS 18001 alleen aandacht was voor operationeel niveau.

Een ander groot pluspunt is het centraal stellen van de werknemer. Vooral wanneer een organisatie wil sturen op duurzame inzetbaarheid van hun werknemers, zal deze norm helpen deze ‘zachte’ kant van de organisatie in kaart te brengen en acties te vormen.

Door een GAP analyse uit te voeren brengt u in beeld welke (nieuwe) eisen en richtlijnen er voor uw bedrijf zijn in de nieuwe norm en kunt u uw managementsysteem aanpassen voor certificering. Wanneer het G&VW-managementsysteem volgens de ISO 45001 is opgebouwd kan ook integratie met andere managementsystemen en ISO normen plaatsvinden.

Ondersteuning BMD

BMD Advies ondersteunt uw organisatie graag bij een ISO 45001 certificering of de overgang van OHSAS 18001 naar de ISO 45001. Ook bieden wij ondersteuning wanneer u de ISO 45001 in uw HLS wilt integreren.

Daarnaast kunt u gebruik maken van onze online tools: Sufficio RIE en Sufficio Arbo. Dit maatwerkregister van relevante wetgeving ondersteunt de ISO 45001-certificering en is gericht op het verminderen van de risico’s én op de compliance aan wet- en regelgeving. Voor meer informatie over deze online tool gaat u naar de website van Sufficio.

 Contact

Neem contact op met een van onze adviseurs en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen. Stuur een mail naar info@bmdadviesnoord.nl of bel 0594 280130.