Aan de slag met Sufficio Milieu en/of Arbo!

Steeds meer bedrijven beschikken over managementsystemen, zoals kwaliteits-, veiligheids-, milieu en/of arbozorgsystemen. Onderdeel van deze systemen is dat tijdens de audit wordt aangegeven of en hoe het bedrijf aan geldende regelgeving voldoet. Door het gebruik van Sufficio modules wordt overzichtelijk in kaart gebracht welke regelgeving uit bijv. de Wabo, het Activiteitenbesluit en PGS 15 of een andere PGS van toepassing zijn. Ook kunnen vanuit een vigerende vergunning de geldende voorschriften worden toegevoegd.

In het systeem wordt daarna aangegeven hoe aan deze regelgeving voldaan wordt. Door een jaarlijks bezoek door een adviseur van BMD wordt geregistreerd in hoeverre een bedrijf voldoet aan de regelgeving of niet. Dit bezoek wordt compliance ronde genoemd. Na deze compliance ronde gaan gebruikers aan de slag met de acties die hieruit voortkomen. Deze acties en de voortgang kunnen ook bijgehouden worden in Sufficio.

Inhoud cursus
De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:

  • Doel en gebruik van het platform wordt toegelicht (en geoefend)
  • Aandacht voor ontwikkelingen in het systeem van Sufficio, uitwisselen van ervaringen van gebruikers en wat tijdens audits door externe partijen kan voorvallen. Eventuele wensen van gebruikers komen aan bod. Deze kunnen worden gegroepeerd en aan de ontwikkelaars doorgezet.
  • Uitvoering door oefenen (inclusief aantoonbaarheid/ registraties/ compliancebeoordeling).

Omdat geoefend wordt met de modules Sufficio is het van harte aanbevolen zelf een laptop of tablet mee te nemen.

Voor wie?
Deze introductiecursus is bestemd voor alle medewerkers die het Sufficio platform (voor het eerst gaan) gebruiken, zoals bijv. kwaliteitsmedewerkers, kwaliteitsmanagers, KAM managers, HRM medewerkers, bedrijfsleiders en/of directieleden.

Wanneer?
De cursus duurt ca. een dagdeel waarbij we starten om 09.30 uur en om 12.30 uur afsluiten.

Deelname
De kosten voor deze cursus bedragen € 250,- excl. BTW.
Voor deelnemers van de Stichting BMD Advies bedragen de kosten € 150,– excl. BTW.

Heeft u een abonnement op een module Sufficio afgenomen? Dan is het volgen van de introductiecursus voor maximaal 3 medewerkers kosteloos.

De genoemde bedragen zijn inclusief trainingsmateriaal, certificaat van deelname en koffie/thee.

Aanmelden?
Mail uw naam en bedrijfsnaam naar info@bmdadviesnoord.nl.
Wilt u liever eerst overleg? Bel 0594-280130 of stuur een mail naar: info@bmdadviesnoord.nl .

Incompany?
Wilt u deze cursus met 4 of meer collega’s volgen?

De cursus is ook zeer geschikt om bij uw organisatie intern te organiseren. BMD Advies ontwikkelt graag een in-company training voor uw bedrijf die volledig is afgestemd op uw praktijksituatie.