NIEUWSFLITS DECEMBER 2017

BMD Advies Noord en Oost gaan elkaar versterken!

BMD Advies Noord en Oost hebben sinds dit najaar de handen ineen geslagen op (o.a.) het gebied van cursussen en trainingen. Door deze samenwerking hebben we het totale cursusaanbod flink kunnen uitbreiden, delen we veel kennis en hebben we een opleidingsplatform gecreëerd waar al onze (toekomstige) klanten terecht kunnen. BMD Advies is de meest pragmatische opleider op het gebied van arbo, milieu en managementsystemen.

Een greep uit ons gezamenlijk opleidingsaanbod:

Naast de cursussen op open inschrijving, ontwikkelen we regelmatig incompany (maatwerk-) cursussen. Via ons opleidingsplatform is meer informatie over onze cursussen en trainingen te vinden, kunt u 1 of meer brochures downloaden of zelfs direct inschrijven!

 

Start cursus Milieucoördinator

Op 30 januari 2018 start bij BMD Advies Oost de cursus ‘Milieucoördinator voor het bedrijfsleven’: een 11-daagse cursus, bestaande uit 20 modules en een praktijkgerichte eindopdracht. Deze cursus heeft een grote succesfactor vanwege de pragmatische aanpak: alle docenten komen uit het bedrijfsleven en staan zelf nog regelmatig met de “laarzen in de modder”. We behandelen alle onderdelen van het werk van een milieucoördinator: van wet- en regelgeving, MVO en gevaarlijke stoffen, tot milieumanagement en -communicatie.

Sleutelwoorden zijn: doelgericht leren en praktijkgericht oefenen.

Op onze website vindt u alle informatie om een goede beslissing te nemen. U leest hier meer over o.a. onze docenten, het programma en alle modules. Daarnaast kunt u onze brochure downloaden of direct aanmelden voor de cursus.

 

Planning cursussen en trainingen

Graag attenderen wij u op de volgende data waarop wij een aantal interessante cursussen en trainingen hopen te verzorgen, te weten:

  • 16 januari 2018 – Cursus Opslag gevaarlijke stoffen (nieuwe) PGS 15
  • 7 februari 2018 – Gebruikersbijeenkomst Sufficio
  • 22 februari 2018 – Cursus Interne Audits
  • 8 en 22 mei 2018 – Cursus Preventiemedewerker (vernieuwd).

Voor meer informatie over de hierboven genoemde cursussen en training, bezoek onze website: https://www.bmdadviesnoord.nl/cursussen.

 

Wist u dat?

De bedrijvenregeling voor bodemsaneringen per 1 januari 2015 stopt? Wilt u meer informatie, bezoek onze website.

“Per juli 2017 is het “ Besluit financiële bepalingen Bodemsanering” gewijzigd. Belangrijk hierbij is dat met de wijziging ook het einde van de Bedrijvenregeling”  is aangekondigd. Het besluit is in overleg tussen bedrijfsleven en overheid in 2006 tot stand gekomen om het saneren van sterk verontreinigde locaties de zogenaamde “ ernstige gevallen”. te versnellen. De uitvoering van de regeling is in handen van de Stichting Bodembeheer en het bevoegd gezag Wet Bodembescherming. Omdat de regeling per 2024 wordt beëindigd, is deze per 1 juli 2017 geoptimaliseerd. Zo kunnen zoveel mogelijk van de oorspronkelijke aanmelders er nog van gebruikmaken.

Wat wijzigt er concreet?

  1. De bestemmingswijziging

In de geoptimaliseerde regeling is de bestemming na sanering losgelaten. Dit betekent dat ook locaties waarvan de bestemming verandert, bijvoorbeeld van bedrijfsbestemming in woningbouw, gebruik kunnen maken van de Bedrijvenregeling. Uitgangspunt daarbij blijft dat de maximum bijdrage wordt berekend op basis van sanering tot bedrijfsfunctie. Meerkosten om de bodem klaar te maken voor woningbouw komen niet onder de regeling te vallen.

  1. Overdracht / afkoop van verontreiniging

Het overheidsbeleid rond bodemverontreiniging is de laatste jaren veranderd van schoonmaken naar bronaanpak en beheersen van de verontreiniging. In dat kader is overdracht en afkoop van nazorg steeds belangrijker geworden. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om, door betaling van een afkoopsom, de aansprakelijkheid van een verontreiniging bij een derde partij neer te leggen. Stichting Bodembeheer Nederland is specifiek hiervoor opgericht. De Bedrijvenregeling is er zo op aangepast dat overdracht en afkoop van nazorg financieel eenvoudiger worden gemaakt.

  1. Het voorschot

Voorheen werd de financiële bijdrage pas ná de sanering uitbetaald. Omdat juist in de startfase veel kosten worden gemaakt, kunnen bedrijven voortaan een voorschot vragen. Een deel van de toegezegde bijdrage wordt dan aan het begin van de sanering uitbetaald, en een deel na afronding.

  1. De einddatum

Deze is vastgesteld op 1 januari 2024. Dit betekent dat bedrijven die zich voor 2008 hebben aangemeld, nog tot 1 januari 2024 de tijd hebben om aan te geven dat ze ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van de Bedrijvenregeling. Het saneringsplan en de aanvraag voor de financiële bijdrage moeten dan zijn ingediend.

Wat betekenen de wijzigingen voor aangemelde bedrijven? Is van een bedrijfslocatie bekend dat de bodem sterk verontreinigd is, is de locatie aangemeld voor de Bedrijvenregeling en is er nog geen aanspraak gemaakt op de financiële bijdrage? Dan kan het zinvol zijn dit alsnog te doen. Zeker met het oog op de toekomst van het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan uitbreiding, verhuizing, opvolging, overdracht, beëindiging of verkoop. Een verontreiniging kan hierbij een belemmerende rol spelen. Door de toekomstige aanpak nu te regelen, is een eigenaar beter voorbereid op toekomstige transacties.

Het lijkt nog ver weg, maar duidelijk is dat men na 1 januari 2024 geen aanspraak meer kan maken op deze financiële regeling. Een saneringstraject kost veel tijd, ook in de fase voorafgaand aan de daadwerkelijke sanering. Om zeker te zijn van tijdige hulp, is het raadzaam niet te lang te wachten met beslissen.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen dient uiterlijk 31 december 2023 een saneringsplan of BUS melding te zijn ingediend. Het indienen van een subsidieaanvraag dient voor 1 januari 2025 (de vervaldatum van het Besluit) plaats te vinden. In de verleningsbeschikking wordt opgenomen dat de sanering voor 1 januari 2030 dient te zijn afgerond. Ook dient de subsidievaststelling uiterlijk voor deze datum te zijn ingediend.

Daarnaast blijft bijvoorbeeld een regeling m.b.t. cofinanciering, voor bedrijven die zich niet voor 1 januari 2008 voor de bedrijvenregeling hebben aangemeld, en draagkrachtregeling wel in stand.

Mocht u meer informatie willen hebben over dit onderwerp dan kunt u bellen met Johan Venema 0594-280130”

 

 

Ten slotte,

Alle medewerkers van BMD Advies Noord Nederland bedanken u voor de prettige samenwerking in 2017. U en uw collega’s wensen wij een gelukkig, gezond en voorspoedig 2018 toe!

Met vriendelijke groet,

BMD Advies Noord Nederland