BMD Advies is thuis in de ingewikkelde wetgeving rond het milieu. Wij kennen de regels; van internationaal tot en met lokaal en helpen u te voldoen aan alle normen.

We verzorgen bijvoorbeeld uw milieuvergunning. Deze bepaalt de ruimte waarbinnen u met uw bedrijf activiteiten kunt uitvoeren. BMD Advies heeft zes regionale vestigingen, waardoor wij op de hoogte zijn van de specifieke regionale en plaatselijke omstandigheden. Steeds meer landelijke wet- en regelgeving vindt echter haar oorsprong in Europa. BMD Advies houdt ook de ontwikkelingen van de Europese wet- en regelgeving structureel en nauwgezet bij. Ook is een aantal grote multinationale ondernemingen bij BMD Advies aangesloten, waardoor wij veel ervaring hebben met het vertalen van Europese richtlijnen naar lokale, regionale of nationale ondernemingen, dan wel situaties, zoals bijvoorbeeld de consequenties van REACH en IPPC.

Verder realiseren we besparingen op het gebied van energie, (afval)water en grondstoffen en zijn we uiteraard gespecialiseerd in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De BMD adviseur is de individuele belangenbehartiger voor uw bedrijf. Samen met u bepalen wij wat echt nodig is om aan wet- en regelgeving te voldoen.

[line]

[tabs]
[tabpane title=”Eerste lijn”]
[h4]We kunnen op milieugebied onder meer het volgende voor u betekenen:[/h4]
[p]

 • Aanvragen van een milieuvergunning;
 • advisering opslag gevaarlijke stoffen;
 • juridisch milieu-advies;
 • opstellen milieujaarverslag;
 • opstellen VOS-balans;
 • ondersteuning na handhaving;
 • advies ruimtelijke ordening.

[/p]

[/tabpane]
[tabpane title=”advies en begeleiding”]
[h4]In de vervolgtrajecten- en begeleiding bieden we de volgende diensten aan:[/h4]
[p]

 • Afvalpreventie onderzoek;
 • energiebesparingsonderzoek;
 • inkoop energie;
 • acceptatie- en verwerkingsbeleid;
 • bodemonderzoek en sanering;
 • geluidsonderzoek;geur- en emissieonderzoek;
 • verwerking afvalwater.

[/tabpane]
[tabpane title=”audits en managementondersteuning”]
[h4]Ook voor audits en managementondersteuning is BMD het juiste adres. Wij verzorgen:[/h4]
[p]

 • Compliance audit milieu;
 • ISO 14001 audit;
 • ISO 5000 audit;
 • (norm)cursus ISO 14001
 • cursus auditvaardigheden;
 • CO2-prestatieladder;
 • MVO-prestatieladder.

[/p]

[/tabpane]

[tabpane title=”Additioneel”]
[h4]Verder in ons dienstenpakket:[/h4]
[p]

 • KAM-coach on the job;
 • milieucoördinator;
 • teamontwikkeling;
 • veranderprogramma’s.

[/p]

[/tabpane]

[/tabs]